HUIS van KIND

       * Aanbod   

  • Activiteiten  
  • Contact  
  • Wat is Huis van het Kind Zelzate? : zie hieronder

Missie

Het huis van het kind is er voor alle (groot)ouders, (klein)kinderen en jongeren in Zelzate. Het geeft alle initiatieven die er voor hen zijn in Zelzate één gezicht. Het huis is zowel een fysieke plek als een netwerk.

Op de fysieke plek vinden ouders en kinderen informatie en kunnen ze elkaar ontmoeten.Als lokaal netwerk tussen gemeente Zelzate en partners die werken rond gezinsondersteuning, gaan we voor een duidelijke, verbonden en versterkte dienstverlening voor kinderen, jongeren en iedereen die met hen begaan is.

Zowel het netwerk als de kinderen en gezinnen worden beter van een goed samenwerkend Zelzate dat volop gaat voor haar jonge inwoners.

Visie

We willen kinderen, jongeren, (groot)ouders kansen geven om zich ten volle te ontplooien, op te komen voor zichzelf en hun gezin.We vertrekken steeds vanuit de kracht van elke inwoner in Zelzate.

Als netwerk zorgen we voor een goede ondersteuning en een warme doorverwijzing. We organiseren samen activiteiten en stemmen ons aanbod beter op elkaar af.We detecteren signalen en gaan hiermee aan de slag met de oplossingsactoren. We werken een infoloket uit waarbij de doelgroep terecht kan met hun vragen.

Huis van het Kind Zelzate is er voor alle kinderen, jongeren, (groot)ouders, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen. (1)

(1) Dit zijn groepen die zich om financiële, sociale, lichamelijke, en andere redenen in een kwetsbare positie bevinden. Het is een zeer diverse groep. We denken daarvoor bijvoorbeeld aan: mensen in armoede, laaggeschoolde langdurig werklozen, eenoudergezinnen, nieuwkomers…

Organisatievorm

Huis van het Kind Zelzate wordt door de partners aangestuurd. De gemeente Zelzate neemt samen met Samenlevingsopbouw het initiatief, waarbij Samenlevingsopbouw de rol van coördinator op zich neemt en de jeugdconsulent het lokaal en ambtelijk aanspreekpunt is.

De aansturing gebeurt op 4 niveaus:

De stuurgroep:
bepaalt de richting die Huis van het Kind uitgaat. Beheren de middelen. Trekken de werkgroepen. Bereiden jeugdwelzijnsoverleg voor. De stuurgroep komt minstens 4/jaar samen.

Thematische werkgroepen:
oncretiseren de algemene doelen (zie visie) in acties. De werkgroepen bestaan uit partners die inhoudelijk en praktisch willen meewerken aan deze acties en/of projecten. De werkgroepen beslissen zelf hoe vaak zij samenkomen, in functie van de te realiseren doelstelling(en) en actie(s). Hierbij koppelen ze telkens de stand van zaken terug op de stuurgroep. Deze werkgroepen worden opgericht in functie van de te behalen doelen en kunnen ook ophouden eens deze behaald zijn.

bouwt mee aan de doelstellingen van het samenwerkingsverband Huis van het Kind Zelzate en geeft input aan de stuurgroep en de werkgroepen. Dit netwerkoverleg geeft een aanzet voor het jaarplan. Het engageert zich om elkaar te leren kennen. Het netwerkoverleg is samengesteld door alle partners die de engagementsverklaring hebben ondertekend. Dit netwerk komt minstens 3 keer/jaar samen.

De participatiegroep:
denkt na over en werkt mee aan de lokale noden en behoeften rond Huis van het kind Zelzate. Deze groep kan bestaan uit grootouders, (toekomstige) ouders, kinderen en jongeren. Dit is een dynamische groep, die samenkomt op basis van de acties uit de werkgroepen en signalen uit het netwerkoverleg, met een minimum van 1 keer/ jaar.

 

Partners

Jeugddienst

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
14:00 - 16:30
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:30
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:30
DO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:30
VR
9:00 - 12:00
14:00 - 16:30
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies