Kindergemeenteraad Zelzate 

Terug van weggeweest

Het gemeentebestuur van Zelzate hecht veel belang aan inspraak en participatie, ook van haar jonge inwoners. De gemeente heeft daarom opnieuw een kindergemeenteraad in het leven geroepen. Doel? De Zelzaatse jeugd laten proeven van het politieke leven en debatten over onderwerpen die haar aanbelangen mogelijk maken. 

Kinderen baas!

De Zelzaatse kindergemeenteraad werd op 12 juni 2019 geïnstalleerd en telde meteen 11 enthousiaste leden: Fleur Babic (Sint-Laurens West), Turkan Cakirteke (BS De Reigers), Flore De Bock (Sint-Laurens Oost), Joppe De Bruycker (Sint-Maurens West), Rune De Ridder (Sint-Laurens Oost), Ilias Degroote (De Krekel), Jaro Geens (BS De Reigers), Jamie Manuel (BS De Reigers), Yoni Moureau (De Krekel) en Felix Vandepoele (De Krekel) werden aangesteld als kindergemeenteraadslid. Elise De Kezel van basisschool Sint-Laurens Oost werd verkozen tot kinderburgemeester. 

De jonge gemeenteraadsleden krijgen gedurende twee jaar (daarna zijn er nieuwe kindergemeenteraadsverkiezingen) de kans om problemen, wensen, ideeën uit hun eigen leefwereld en omgeving kenbaar en bespreekbaar te maken. In ruil daarvoor engageert het gemeentebestuur zich om te luisteren naar de kinderen.

Geplande vergaderingen

De kindergemeenteraad komt een viertal keer per jaar samen. De vergaderingen van de kindergemeenteraad zijn publiek toegankelijk. Op de agenda staan punten aangebracht door het schepencollege, een gemeentelijke adviesraad of door de kindergemeenteraadsleden zelf.

Het verslag van de vergadering van 12 februari 2020

Het verslag van de vergadering van 4 december 2019

Het verslag van de vergadering van 18 september 2019

Het verslag van de installatievergadering van 12 juni 2019

Meer weten?

In het huishoudelijk reglement van de Zelzaatse kindergemeenteraad vind je alvast wat extra info.

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt? Onze jeugdconsulent helpt je graag verder!

Jeugddienst: 09 353 42 20 of jeugddienst@zelzate.be

 

Verklaring over cookies