Kinderdagverblijf Villa Wapiwi

Het kinderdagverblijf Villa WaPiWi is een dienst van het OCMW van Zelzate die onder toezicht staat van en erkend is door Kind & Gezin.

Elk kind is welkom in de opvang en krijgt alle kansen om zich te ontplooien en zijn talenten te ontwikkelen. Elk kind wordt omringd met aandacht, liefde, warmte en geborgenheid zodat het zich thuis voelt in de kinderopvang. De ontwikkeling en de zelfredzaamheid van kinderen wordt gestimuleerd. Villa Wapiwi heeft een veilige infrastructuur en biedt een veilige en gezonde omgeving. De eigenheid van elk kind wordt gerespecteerd en er wordt rekening gehouden met wat elk kind nodig heeft.

Praktisch

Villa Wapiwi biedt plaats aan 39 kinderen van 0 tot 3 jaar. De kindjes worden in 3 leefgroepen ingedeeld van telkens 13 kinderen. In elke leefgroep kunnen kinderen terecht van 0 tot 3 jaar (verticale werking). De kinderen moeten tijdens hun verblijf in het kinderdagverblijf geen overstap meer maken naar een andere groep.

Deze verticale werking biedt de volgende voordelen:

 • De groepen kunnen gelijkmatiger verdeeld worden.
 • De zorgmomenten worden beter verdeeld omdat het over verschillende leeftijden gaat. 
 • De peuters krijgen meer individuele aandacht , dan wanneer ze in grote groep worden opgevangen.
 • De interactie tussen de verschillende leeftijden van de kinderen is zeer positief voor alle kinderen.

Volgens eigen wensen kunnen de ouders hun kinderen brengen en ophalen tussen 7 uur 's morgens en 18 uur 's avonds. Op die momenten is er steeds mogelijkheid tot contact met de kinderverzorgsters en/of het diensthoofd dat het kinderdagverblijf leidt.

Tarieven

De administratie zorgt voor een maandelijkse overzichtelijke factuur. De prijs voor de opvang wordt bepaald op basis van het gezinsinkomen (inkomenstarief). Dit tarief moeten de ouders zelf berekenen via de website mijn.kindengezin.be.

Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht op het onthaal van Villa Wapiwi via 09 367 45 96 of info.kdv@zelzate.be.

Sluitingsdagen 2023

 • Vrijdag 27 januari 2023 (personeelsfeest)
 • Maandag 10 april 2023 (paasmaandag)
 • Maandag 1 mei 2023 (feest van de arbeid)
 • Donderdag 18 mei 2023 (O.L.H. Hemelvaart)
 • Vrijdag 19 mei 2023 (brugdag na feestdag 18 mei)
 • Maandag 29 mei 2023 (pinkstermaandag)
 • Vrijdag 9 juni 2023 (ambtenarensportdag)
 • Maandag 10 juli 2023 (brugdag voor feesdag 11 juli)
 • Dinsdag 11 juli 2023 (Vlaamse feestdag)
 • Maandag 17 juli t.e.m. vrijdag 28 juli 2023 (zomersluiting)
 • Maandag 14 augustus 2023 (brugdag voor feestdag 15 augustus)
 • Dinsdag 15 augustus 2023 (O.L.V. Hemelvaart)
 • Maandag 31 oktober (brugdag voor feestdag 1 november 2022)
 • Woensdag 1 november 2023 (Allerheiligen)
 • Maandag 25 december 2023 t.e.m. vrijdag 29 december 2023 (eindejaarssluiting)

Formulieren

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Villa Wapiwi

Kinderdagverblijf Villa Wapiwi

Openingsuren

MA
7:00 - 18:00
DI
7:00 - 18:00
WO
7:00 - 18:00
DO
7:00 - 18:00
VR
7:00 - 18:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies