Zonnepanelen via derdebetalingsregeling: zon in handen van de burger

Binnen dit project worden zonnepanelen geplaatst op in totaal zes gemeentegebouwen. Het gaat om het gemeentehuis, de bibliotheek, het politiekantoor, kinderopvang Speelwolk en de scholen De Krekel en Het Krekeltje.

We gaan in functie hiervan op zoek naar burgers die zich sterk willen inzetten voor hernieuwbare energie en/of hun geld willen beleggen in een leefbare toekomst. Zelzate wil zo een voorbeeldrol opnemen in de productie van groene stroom, in coöperatie met zijn burgers.

Dat is zowel voor jou als investeerder, als voor de gemeente een goede zaak:

  • Je kan je spaargeld nuttig beleggen, en meteen bijdragen aan een wereld waar we volop inzetten op duurzame energie.
  • Lokaal bestuur Zelzate kan het vrijgekomen geld investeren om gemeentelijke gebouwen te renoveren en klimaatvriendelijker te maken.

Zelf investeren in dit project kan je via www.energent.be/aandelen vanaf 100 euro per aandeel.

Zonnestroom

Zonnestroom is de elektriciteit die we via zonnepanelen rechtstreeks uit het zonlicht produceren. De geproduceerde zonnestroom wordt door Energent doorverkocht aan de organisaties (gemeentehuis, bibliotheek, politie, ...) op wiens daken de panelen liggen. In de praktijk wordt de afgenomen zonnestroom over een lange periode betaald door de gemeente.

Zo betaalt de gemeente de installaties af en verdien je als burger nog een cent extra, afhankelijk van de hoeveelheid stroom die opgewekt en afgenomen is. Na die periode wordt de installatie kosteloos overgedragen aan lokaal bestuur Zelzate.

Enkele cijfers

  • De installatie produceert jaarlijks 92.000 kWh bijkomende groene stroom op de site. Dat is het verbruik van zo’n 26 huishoudens.
  • In totaal worden 304 zonnepanelen geplaatst verspreid over alle daken.

Meer info op de website van Energent. Daar vind je ook een interessante presentatie over het project terug.

Verklaring over cookies