Landbouw

Voor meer info rond de landbouw in onze gemeente, het landbouwersbestand of aangifte van landbouwschade kan je terecht bij de milieudienst.

Landbouwschade

Wanneer je als land- of tuinbouwer het slachtoffer bent van schade aan je landbouwteelten of -gewassen als gevolg van uitzonderlijke weersverschijnselen (overvloedige regen, onweer, hagel, overstroming, …) dan kan je een aanvraag tot erkenning indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds.

Vlaams Rampenfonds

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest werd op 9 november 2020 bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad is van toepassing. Dit besluit voert nieuwe bepalingen in omtrent de erkenning van uitzonderlijke weersverschijnselen als ramp. Het Vlaams Rampenfonds is dus vanaf 1 januari 2020 bevoegd voor de erkenning en de eventuele vergoeding van alle weersverschijnselen, vermeld in de artikelen 4 tot en met 15 van het besluit.

Tussenkomst Vlaams Rampenfonds

Sedert 2020 is een tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds voor schade aan niet-verzekerde teelten enkel nog mogelijk op voorwaarde dat een deel van jouw bedrijfsareaal verzekerd is via een erkende brede weersverzekering. Hoe meer je laat verzekeren, hoe groter de tussenkomst voor niet-verzekerde teelten. De komende jaren wordt de tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds verder afgebouwd. Vanaf 2025 is een tussenkomst niet meer mogelijk.

Aanvraag voor het Vlaams Rampenfonds

Het is niet langer het lokaal bestuur, maar de schadelijders zelf, die binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning moeten indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt: https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/schade-melden-bij-het-vlaams-rampenfonds#schade-melden-om-het-schadelijk-weersfenomeen-te-laten-erkennen-als-ramp

Gemeentelijke schadecommissie

Een vaststelling van de schade door de gemeentelijke schadecommissie is binnen deze nieuwe procedure niet meer noodzakelijk en eerder facultatief. Het is belangrijk dat je voldoende bewijzen verzamelt van de schade zoals facturen, bestekken, leveringsnota’s of weegbonnen, het verslag van de privé-deskundige en (zeer belangrijk) foto's zodat het Rampenfonds een correct beeld krijgt over het bestaan en de omvang van de schade.

Lokaal Bestuur Zelzate heeft, als dienstverlening naar de landbouwers toe, gekozen om toch een gemeentelijke schadecommissie samen te stellen. Wil je een verslag van de gemeentelijke schadecommissie, bezorg dan het ingevulde aangifteformulier aan de gemeentelijk milieudienst.

Download hier het aangifteformulier.

Schadevergoeding aanvragen bij Vlaams Rampenfonds

Als landbouwer kan je een schadevergoeding aanvragen via https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/procedure-schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-voor-ondernemers. Eerst moet de Vlaamse overheid de situatie erkennen als natuurramp.

Extra documenten bij schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die moeten toegevoegd worden

Een attest afgeleverd door je verzekeraar waaruit blijkt dat je een polis ‘brede weersverzekering’ hebt afgesloten die geldig is op het ogenblik van de erkende ramp (zie https://lv.vlaanderen.be/bedrijfsvoering/landbouwrampen/brede-weersverzekering-land-en-tuinbouwers).

Deze informatie moet vermeld zijn op het verzekeringsattest:

  • de gegevens van de landbouwer
  • de geldigheidsperiode van de verzekeringspolis
  • de opsomming van de verzekerde weersverschijnselen
  • welke percelen en teelten uit de verzamelaanvraag verzekerd zijn (opsommen van de percelen, oppervlakte en de teelten).

Milieu en klimaat

Openingsuren

MA
9:00 - 11:45
DI
9:00 - 11:45
14:00 - 19:00
WO
9:00 - 11:45
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 11:45
VR
9:00 - 11:45
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies