Landbouw

Voor meer info rond de landbouw in onze gemeente, het landbouwersbestand of aangifte van landbouwschade kan je terecht bij de milieudienst.

Landbouwschade

Wanneer je als land- of tuinbouwer het slachtoffer bent van schade aan je landbouwteelten of -gewassen als gevolg van uitzonderlijke weersverschijnselen (overvloedige regen, onweer, hagel, overstroming, …) dan kan je een aanvraag tot erkenning indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds.

Vlaams Rampenfonds

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest werd op 9 november 2020 bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad is van toepassing. Dit besluit voert nieuwe bepalingen in omtrent de erkenning van uitzonderlijke weersverschijnselen als ramp. Het Vlaams Rampenfonds is dus vanaf 1 januari 2020 bevoegd voor de erkenning en de eventuele vergoeding van alle weersverschijnselen, vermeld in de artikelen 4 tot en met 15 van het besluit.

Tussenkomst Vlaams Rampenfonds

Sedert 2020 is een tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds voor schade aan niet-verzekerde teelten enkel nog mogelijk op voorwaarde dat een deel van jouw bedrijfsareaal verzekerd is via een erkende brede weersverzekering. Hoe meer je laat verzekeren, hoe groter de tussenkomst voor niet-verzekerde teelten. De komende jaren wordt de tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds verder afgebouwd. Vanaf 2025 is een tussenkomst niet meer mogelijk.

Aanvraag voor het Vlaams Rampenfonds

Het is niet langer het gemeentebestuur, maar de schadelijders zelf, die binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning moeten indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt: https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/schade-melden-bij-het-vlaams-rampenfonds#schade-melden-om-het-schadelijk-weersfenomeen-te-laten-erkennen-als-ramp

Gemeentelijke schadecommissie

Door de inwerkingtreding van het decreet en besluit is het PV van een gemeentelijke schadecommissie niet meer verplicht. Daarom is het belangrijk dat je voldoende bewijzen verzamelt van de schade zoals facturen, bestekken, leveringsnota’s of weegbonnen, het verslag van de privé-deskundige en (zeer belangrijk) foto's zodat het Rampenfonds een correct beeld krijgt over het bestaan en de omvang van de schade. Het PV van de gemeentelijke schadecommissie kan gebruikt worden als extra bewijsmateriaal. 

Wil je een verslag van de gemeentelijke schadecommissie, bezorg dan het ingevulde aangifteformulier aan de gemeentelijk milieudienst.

Download hier het aangifteformulier.

Milieu en klimaat

Openingsuren

MA
9:00 - 11:45
DI
9:00 - 11:45
14:00 - 19:00
WO
9:00 - 11:45
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 11:45
VR
9:00 - 11:45
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies