Afval en recycleren

De afvalinzameling in Zelzate gebeurt in nauwe samenwerking met intercommunale Durme-Moervaart.
Op www.idm.be vind je alle informatie van preventie over recylage tot verwijderen van afval.

Recyclagepark

Het recyclagepark, Karnemelkstraat 5, 9060 Zelzate wordt uitgebaat door IDM.
De openingsuren zijn:

Gezinnen ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Zelzate/Wachtebeke kunnen de eerste 500 kg recycleerbaar en/of niet-recycleerbaar afval per dienstjaar en per gezin gratis aanbieden.
Opgelet! De aanvoer van grofvuil valt niet onder de gratis 500 kg en zal dus betaald moeten worden vanaf de eerste kilogram. De afrekening gebeurt via de Diftar-factuur.

Hieronder vind je alle afvalfracties die je kan deponeren op het recyclagepark:

  • grof vuil: 0.20 euro/kg
  • niet-recycleerbaar afval: asbesthoudend bouw- & sloopafval (eterniet): 0.10 euro/kg
  • recycleerbaar afval: banden, cellenbeton, CD- en DVD-doosjes, CD- en DVD- schijfjes, gemengd tuinafval, gips en pleister, harde plastics, hol glas(wit en gekleurd), hout, isomo, kringloopgoederen, kaarsresten, kurk, metalen, papier en karton, plastic bloempotten, plastic  drankdoppen, plastic folies, Plastic plantentrays, PMD (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen, drankkartons), roofing, snoeihout, steenpuin, spoordwarsliggers, textiel, vlak glas: 0.05 euro/kg
  • Gratis afval: Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) en Klein Gevaarlijk Afval (KGA), o.a. frituurolien en -vetten, batterijen, printercartridges en matrassen.

In het recyclagepark gelden regels. Je kan ze nalezen in het huishoudelijk reglement op het recyclagepark, dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 juni 2021.

Er is een reservatie (behalve op donderdagvoormiddag) noodzakelijk via mijnidm.be. Telefonisch kan dit via 0800 16 636.

Badge

Een vereniging, bedrijf, school, zelfstandige ... heeft voor de toegang tot het recyclagepark een badge nodig.  Een badge kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier. De kostprijs is 25 euro en dient vooraf betaald te worden op het rekeningnummer IBAN: BE53 0910 0035 1653  BIC: GKCCBEBB van het gemeentebestuur Zelzate – Grote Markt 1 – 9060 Zelzate met de vermelding “badge RP en de naam van je bedrijf/vereniging/…”.

Het ingevulde aanvraagformulier + betalingsbewijs dien je door te mailen naar milieudienst@zelzate.be. Het afhalen van de badge gebeurt op afspraak. Daarnaast moet er ook vanaf de eerste kg afval betaald worden.

Asbestplatenzak

Een asbestplatenzak kan je aanvragen via IDM op het telefoonnummer 09 298 21 10 of via https://www.idm.be/ophaling-aan-huis/asbestophaling-op-afspraak-enkel-voor-asbest-golfplaten

De gemeente geeft ook een subsdie van 15 euro per asbestplatenzak.  Hierbij vind je het aanvraagformulier.

Zwerfvuil - Sluikstorten

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Dat kan bewust of onbewust zijn. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes, …

Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Het gaat dan om afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden:

  • op plaatsen waar het niet mag
  • op momenten waarop dat niet is toegelaten
  • en/of in de verkeerde bakken of containers.

Op de website van IDM kan je sluikstorten melden.

Kringwinkel De Cirkel

Het aanbod in de kringwinkel gaat van huisraad, brokant, electro en kleding tot hobbymateriaal, kachels, fietsen en groter meubilair. Dit alles tegen zeer interessante prijzen. Iedere dag wordt het aanbod aangevuld.

Voor gratis ophaling van herbruikbare spullen (winkel Lokeren): 09 348 75 31
Als je spullen gratis laat ophalen, zorg ervoor dat de goederen op het gelijkvloers staan en dat grote stukken (kleerkasten, bedden, ...) op voorhand gedemonteerd worden. Je kan ook zelf spullen binnenbrengen in de kringwinkel, dat kan tot een kwartier voor sluitingstijd.

Vzw Kringwinkel De Cirkel
Wachtebekestraat 115
9060 Zelzate
Tel: 09 326 05 95
e-mail: info@kringwinkeldecirkel.be
www.kringwinkeldecirkel.be

Openingsuren:

Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.
Gesloten op zondag en maandag.

Verklaring over cookies