Afval en recycleren

De afvalinzameling in Zelzate gebeurt in nauwe samenwerking met intercommunale Durme-Moervaart.
Op www.idm.be vindt u alle informatie van preventie over recylage tot verwijderen van afval

Nieuw vanaf 1 mei 2019 - Toelagereglement betreffende asbestplatenzakken 

Onder volgende voorwaarden vanaf 1 mei 2019 een toelage ten bedrag van 15 euro verleend voor de aankoop van een asbestplatenzak: 

 1. de burger die in Zelzate woont of die in Zelzate een huis verbouwt kan een toelage van 15 euro per asbestplatenzak krijgen die hij aankoopt via IDM (andere platenzakken komen voor de toelage niet in aanmerking),
 2. de burger vraagt een asbestplatenzak aan bij IDM en betaalt hiervoor 30 euro aan IDM,
 3. de burger gebruikt de bijhorende veiligheidskit (beschermend pak, mondmasker en handschoenen),
 4. de burger laat de asbestplatenzak ophalen, 
 5. de burger vroegt de toelage aan via het "aanvraagformulier toelage betreffende asbestplatenzak aangekocht via IDM", voegt daarbij een betalingsbewijs en bezorgt beide documenten aan het college van burgemeester en schepenen.

Dit reglement blijft bestaan zolang IDM de asbestplatenzakken verkoopt. 

Recyclagepark

Het recyclagepark, Karnemelkstraat 5, 9060 Zelzate wordt uitgebaat door IDM.
De openingsuren zijn

Gezinnen ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Zelzate/Wachtebeke kunnen de eerste 500 kg recycleerbaar en/of niet-recycleerbaar afval per dienstjaar en per gezin gratis aanbieden.
Opgelet! De aanvoer van grofvuil valt niet onder de gratis 500 kg en zal dus betaald moeten worden vanaf de eerste kilogram. De afrekening gebeurt via de Diftar-factuur.

Hieronder vind je alle afvalfracties die je kan deponeren op het recyclagepark.

 • grof vuil: 0.20 euro / kg
 • niet-recycleerbaar afval: asbesthoudend bouw- & sloopafval (eterniet): 0.10 euro / kg
 • recycleerbaar afval: banden, cellenbeton, CD- en DVD-doosjes, CD- en DVD- schijfjes, gemengd tuinafval, gips en pleister, harde plastics, hol glas(wit en gekleurd), hout, isomo, kringloopgoederen, kaarsresten, kurk, metalen, papier en karton, plastic bloempotten, plastic  drankdoppen, plastic folies, Plastic plantentrays, PMD (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen, drankkartons), roofing, snoeihout, steenpuin, spoordwarsliggers, textiel, vlak glas: 0.05 euro / kg
 • Gratis afval: Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) en Klein Gevaarlijk Afval (KGA), o.a. frituurolien en -vetten, batterijen, printercartridges, ...: 0.05 euro / kg

Een vereniging, bedrijf, school, zelfstandige ... heeft voor de toegang tot het recyclagepark een badge nodig.  De kostprijs is 25 euro en dient vooraf betaald te worden op het rekeningnummer IBAN: BE53 0910 0035 1653  BIC: GKCCBEBB van het gemeentebestuur Zelzate – Grote Markt 1 – 9060 Zelzate met de vermelding “badge RP en de naam van uw bedrijf/vereniging/…”. Daarnaast moet er ook vanaf de eerste kg afval betaald worden.

Sluitingsdagen 2018: Het recyclagepark is gesloten op zondag, maandag en volgende feestdagen en brugdagen: Dinsdag 25 december 2018.
Sluitingsdagen 2019Het recyclagepark is gesloten op zondag, maandag en volgende feestdagen en brugdagen: Dinsdag 1 januari 2019, woensdag 1 mei 2019, donderdag 30 mei 2019, donderdag 15 augustus 2019, vrijdag 1 november 2019, zaterdag 2 november 2019, dinsdag 24 december 2019, woensdag 25 december 2019, dinsdag 31 december 2019 en woensdag 1 januari 2020.

 

Zwerfvuil - Sluikstorten

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Dat kan bewust of onbewust zijn. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes, …

Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Het gaat dan om afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden:

 • op plaatsen waar het niet mag
 • op momenten waarop dat niet is toegelaten
 • en/of in de verkeerde bakken of containers.

Op de website van IDM kan u sluikstorten melden https://www.idm.be/meldpunt-sluikstorten.html

 

Kringwinkel in de Groenstraat

Vzw Kringwinkel De Cirkel
Groenstraat 48
9060 Zelzate

www.kringwinkeldecirkel.be

 

Openingsuren:

Vanaf 1 september 2019 zal de winkel in Zelzate enkel nog open zijn op vrijdag en zaterdag, telkens van 10-12 u en van 13-17.30 u.

Telefoon winkel Zelzate: 09 326 05 95
Voor gratis ophaling (winkel Lokeren): 09 348 75 31
e-mail: decirkel.zelzate@skynet.be


Het aanbod gaat van huisraad, brokant, electro en kleding tot hobbymateriaal, kachels, fietsen en groter meubilair. Dit alles tegen zeer interessante prijzen. Iedere dag wordt het aanbod aangevuld.
Voor meer informatie, klik door naar de website: www.kringwinkeldecirkel.be

 

Verklaring over cookies