Alles over PFOS in Zelzate

Door de vele berichten rond de grootschalige PFOS/PFAS -vervuiling in Zwijndrecht heeft ook onze gemeente zich de vraag gesteld: hoe is de situatie in Zelzate? Voorlopig is er geen reden tot bezorgdheid, maar het lokaal bestuur heeft toch een aantal acties ondernomen.

Wat heeft Zelzate gedaan?

  • Op vraag van OVAM heeft de milieudienst de brandweerlocatie en oefenterrein aan hen doorgegeven. Zij zullen een eerste screening doen van de terreinen op de aanwezigheid van PFOS/PFAS.
  • Er werd een inventaris gemaakt van mogelijke terreinen waar PFOS mogelijk wordt of werd gebruikt.
  • Bedrijven op Zelzaats grondgebied werden aangeschreven met de vraag of ze meer informatie konden verstrekken over de aanwezigheid van PFOS/PFAS. De voorlopige conclusie is dat er geen PFOS/PFAS gebruikt wordt in de Zelzaatse bedrijven. Dit wordt nog verder onderzocht.
  • Het blusschuim van de lokale brandweer en van de bedrijven die een eigen brandweerdienst hebben, bevat geen PFOS/PFAS. Ook dit werd nagevraagd.

Wat is PFOS/PFAS?

  • PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een verzamelnaam voor meer dan 6.000 chemische stoffen.
  • PFOS of perfluoroctaansulfonaat is een chemische stof die behoort tot de familie van de PFAS.

 PFAS zijn bestand tegen hoge temperaturen en stoten water, vet en vuil af. De stoffen zijn ook brandwerend. Ze worden in veel industriële toepassingen en consumentenproducten gebruikt. Denk maar aan de anti-aanbaklaag in pannen, tapijten, kleding, cosmetica, brandblusschuim, schoonmaakproducten en smeermiddelen.

PFAS zijn van nature niet afbreekbaar. Dat wil zeggen dat ze zich dus jaar na jaar kunnen opstapelen in het milieu of onze omgeving. De stoffen kunnen bij langdurige blootstelling schadelijke effecten hebben op mens en milieu.

PFAS kunnen in het milieu terechtkomen via de lucht of via het afvalwater van fabrieken die deze stoffen gebruiken. Ze kunnen in het milieu ook terecht komen door het gebruik van bijvoorbeeld brandblusmiddelen die PFAS bevatten. Eenmaal in het milieu blijven ze daar aanwezig. Bovendien wordt het sterk afgeraden om zelf gevangen vissen te consumeren uit waterlopen en kanalen, want deze kunnen ook schadelijk stoffen bevatten zoals bijvoorbeeld PFOS en kwik.

Meer info over PFOS/PFAS vind je op de website  www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling. Deze site wordt voortdurend geüpdatet met de nieuwste info.

 

Verklaring over cookies