Openbaar onderzoek en infovergadering Jan De Nul

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Evergem en Zelzate brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek van 11 januari tot en met 9 februari 2024 is ingesteld over de aanvraag van nv Jan De Nul, Tragel 60, 9308 Aalst op percelen gelegen te Gent, Kuhlmannkaai zn , kadastraal gekend als: Evergem afd 4, sectie A, 13 F4, 13 M4, 13 N3, Zelzate afd 1 Sectie D 568 K, 568/2, 568 H, 568/3 en Gent, afd 14 Sectie X 660 V, 660 Y, 46 H6, 48 G6  voor het veranderen bedrijfssite voor stockage van stalen en rubberen leidingen met bijhorende onderhouds- en werkvoorbereidingswerkzaamheden (SH + IIOA).

Infovergadering

De gemeenten organiseren een informatievergadering over de aanvraag op donderdag 18 januari 2024 om 18.30 uur (via Teams)

Deelnemen kan via stad.gent/infovergadering-vergunningsaanvraag.

Openbaar onderzoek

De aanvraag ligt ter inzage op afspraak van 11 januari tot en met 9 februari 2024:

  • raadplegen via het inzageloket
  • op afspraak via evergem.be of 09 216 05 00 in het AC Evergem, F. De Kokerlaan 11, Evergem.
  • op afspraak via stedenbouw@zelzate.be of 09 353 42 70 bij het Lokaal Bestuur Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate.

Standpunten, opmerkingen of bezwaren over de omgevingsvergunningsaanvraag kan je schriftelijk ter kennis brengen aan het college van burgemeester en schepenen tot en met 9 februari 2024. Dit kan analoog per brief naar bovenstaande adressen of digitaal via het inzageloket - ref. OMV_2022145602.

Verklaring over cookies