Gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP)

Elke gemeente moet verplicht om een algemeen nood- en interventieplan (GANIP) hebben. Een algemeen (multidisciplinair) plan dient als basis voor de verdere gedetailleerde uitwerking van de noodplanning. Het heeft als doel om in geval van een noodsituatie zo snel mogelijk te kunnen reageren en structuur te brengen in de chaos. Het plan zorgt er mee voor dat in noodsituaties de hulpverlening op elkaar afgestemd wordt en dat iedereen duidelijk weet wat de taken en verwachtingen zijn.

Gemeentelijke veiligheidscel

Je kan een noodsituatie nooit uitsluiten. Je kan je wel voorbereiden op mogelijke rampen en grote incidenten. De gemeente bereidt zich zo goed als mogelijk voor vanuit de gemeentelijke veiligheidscel, die bestaat uit:

 • burgemeester
 • algemeen directeur
 • noodplanningscoördinator

En vijf disciplines:

 • brandweer
 • medische dienstverlening
 • politie                                                                                                
 • logistieke steun
 • communicatieambtenaar

De taken van de gemeentelijke veiligheidscel zijn:

Nood- en interventieplannen opmaken en actualiseren:

 • algemeen: met alle risico’s in de gemeente
 • bijzonder: voor specifieke risico’s waaronder grote evenementen, wateroverlast, ….

Risico’s evalueren
Oefeningen organiseren
Bedrijfsbezoeken
Structuren organiseren: 

 • psychosociaal hulpverleningsnetwerk
 • opvangcentra
 • telefoon informatie centrum
 • centraal Informatiepunt

Een ramp/noodsituatie kan een operationele en/of een beleidscoördinatie vereisen.

 • Operationeel niveau: de coördinatie van de noodsituatie gebeurt op het terrein door de betrokken discipline en er wordt een Commandopost Operaties (CP-Ops) opgericht.
 • Beleidsniveau: de coördinatie gebeurt in de crisiscel of coördinatiecomité (CC) in samenspraak met de disciplines op het terrein. Dezelfde partijen als bij de veiligheidscel nemen deel.

Afhankelijk van de aard en de omvang van de noodsituatie, kan een fase worden afgekondigd:

3 fasen:

 1. Gemeentelijke fase        -> leiding: burgemeester
 2. Provinciale fase              -> leiding: gouverneur
 3. Federale fase                    -> leiding: minister

Alarmering in geval van een noodsituatie

Wil je snel op de hoogte gebracht worden van een noodsituatie en wat je moet doen, schrijf je dan bij de alarmeringstool van de federale overheid BE-alert. Het lokaal bestuur Zelzate kan een sms, spraakbericht of e-mail versturen met de melding van de noodsituatie en de maatregelen die je kan nemen.
Schrijf je in via www.be-alert.be.
Je kan 5 adressen ingeven (thuisadres, werkadres, adressen van familie/vrienden).

Bij een noodsituatie controleer je ook onze gemeentelijke website of sociale media. Daar staat actuele informatie op.

Gegevens noodplanningscoördinator:

Angelique Cathelyn: noodplanning@zelzate.be of 09 353 42 00

Verklaring over cookies