Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen komt wekelijks samen in besloten zitting. Er trad een nieuw decreet in werking bij de installatie van het nieuw bestuur dat de publicatie van een 'besluitenlijst' op de gemeentelijke website verplicht maakt. In deze 'besluitenlijst' vindt u een samenvatting terug van de beslissingen van het college in de zitting van vermelde datum.

 

Besluitenlijsten college 2019

Besluitenlijst college 5 december 2019

Besluitenlijst college 6 december 2019 

Besluitenlijst college 9 december 2019 

Besluitenlijst college 13 december 2019

Besluitenlijst college 20 december 2019 

Besluitenlijst college 20 december 2019 om 12u15

Besluitenlijst college 30 december 2019

Besluitenlijsten college 2020

Besluitenlijst college 3 januari 2020

Besluitenlijst college 10 januari 2020 

Besluitenlijst college 17 januari 2020

Besluitlenlijst college 24 januari 2020

Besluitenlijst college 28 januari 2020 

Besluitenlijst college 7 februari 2020

Besluitenlijst college 14 februari 2020 

Besluitenlijst college 21 februari 2020 

Besluitenlijst college 25 februari 2020

Besluitenlijst college 6 maart 2020

Besluitenlijst college 17 maart 2020

Besluitenlijst college 20 maart 2020

Besluitenlijst college 24 maart 2020

Besluitenlijst college 27 maart 2020

Besluitenlijst college 6 april 2020

Besluitenlijst college 10 april 2020

Besluitenlijst college 16 april 2020

Besluitenlijst college 21 april 2020

Besluitenlijst college 24 april 2020

Besluitenlijst college 4 mei 2020

Besluitenlijst college 6 mei 2020

Besluitenlijst college 12 mei 2020

Besluitenlijst college 15 mei 2020

Besluitenlijst college 29 mei 2020

Besluitenlijst college 5 juni 2020

Besluitenlijst college 9 juni 2020

Besluitenlijst college 12 juni 2020 

Besluitenlijst college 19 juni 2020

Besluitenlijst college 25 juni 2020

Besluitenlijst college 3 juli 2020

Besluitenlijst college 17 juli 2020 

Besluitenlijst college 20 juli 2020

Besluitenlijst college 31 juli 2020 

Besluitenlijst college 7 augustus 2020

Besluitenlijst college 12 augustus 2020

Besluitenlijst college 14 augustus 2020

Besluitenlijst college 17 augustus 2020

Besluitenlijst college 21 augustus 2020

Besluitenlijst college 28 augustus 2020

Besluitenlijst college 4 september 2020

Besluitenlijst college 11 september 2020 

Besluitenlijst college 18 september 2020

Besluitenlijst college 25 september 2020

Besluitenlijst college 2 oktober 2020

Besluitenlijst college 9 oktober 2020

Besluitenlijst college 21 oktober 2020

Inzage in de besluiten

Na afspraak via:
​Secretariaat van de algemeen directeur
Tel.: 09 342 20 20
e-mail: shauni.theys@zelzate.be 

adres: Grote Markt 1, 9060 Zelzate

Er wordt geen inzage verleend in dossiers waarvan de publicatie strijdig is met de wetgeving op de privacy of met de wetgeving openbaarheid van bestuur

Binnen een termijn van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking op de website kunnen burgers een klacht indienen tegen deze beslissingen bij de toezichthoudende overheid. Via de klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht.

Verklaring over cookies