Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen komt wekelijks samen in besloten zitting. Er trad een nieuw decreet in werking bij de installatie van het nieuw bestuur dat de publicatie van een 'besluitenlijst' op de gemeentelijke website verplicht maakt. In deze 'besluitenlijst' vind je een samenvatting terug van de beslissingen van het college in de zitting van vermelde datum.

2021

Besluitenlijsten na 27 september 2021 zijn te raadplegen op: https://lblod.zelzate.be/LBLODWeb

Besluitenlijst college 8 januari 2021

Besluitenlijst college 15 januari 2021

Besluitenlijst college 29 januari 2021

Besluitenlijst college 5 februari 2021

Besluitenlijst college 12 februari 2021

Besluitenlijst college 19 februari 2021

Besluitenlijst college 26 februari 2021

Besluitenlijst college 8 maart 2021

Besluitenlijst college 12 maart 2021

Besluitenlijst college 19 maart 2021

Besluitenlijst college 26 maart 2021

Besluitenlijst college 2 april 2021

Besluitenlijst college 12 april 2021

Besluitenlijst college 16 april 2021 

Besluitenliljst college 26 april 2021

Besluitenlijst college 7 mei 2021

Besluitenlijst college 21 mei 2021

Besluitenlijst college 28 mei 2021

Besluitenlijst college 4 juni 2021

Besluitenlijst college 9 juni 2021

Besluitenlijst college 18 juni 2021

Besluitenlijst college 25 juni 2021

Besluitenlijst college 2 juli 2021

Besluitenlijst college 16 juli 2021

Besluitenlijst college 23 juli 2021

Besluitenlijst college 6 augustus 2021

Besluitenlijst college 13 augustus 2021

Besluitenlijst college 19 augustus 2021

Besluitenlijst college 24 augustus 2021

Besluitenlijst college 3 september 2021

Besluitenlijst college 10 september 2021

Besluitenlijst college 17 september 2021

Besluitenlijst college 21 september 2021

Besluitenlijst college 1 oktober 2021

Besluitenlijsten college 2020

Besluitenlijst college 6 maart 2020

Besluitenlijst college 17 maart 2020

Besluitenlijst college 20 maart 2020

Besluitenlijst college 24 maart 2020

Besluitenlijst college 27 maart 2020

Besluitenlijst college 6 april 2020

Besluitenlijst college 10 april 2020

Besluitenlijst college 16 april 2020

Besluitenlijst college 21 april 2020

Besluitenlijst college 24 april 2020

Besluitenlijst college 4 mei 2020

Besluitenlijst college 6 mei 2020

Besluitenlijst college 12 mei 2020

Besluitenlijst college 15 mei 2020

Besluitenlijst college 29 mei 2020

Besluitenlijst college 5 juni 2020

Besluitenlijst college 9 juni 2020

Besluitenlijst college 12 juni 2020 

Besluitenlijst college 19 juni 2020

Besluitenlijst college 25 juni 2020

Besluitenlijst college 3 juli 2020

Besluitenlijst college 17 juli 2020 

Besluitenlijst college 20 juli 2020

Besluitenlijst college 31 juli 2020 

Besluitenlijst college 12 augustus 2020

Besluitenlijst college 14 augustus 2020

Besluitenlijst college 17 augustus 2020

Besluitenlijst college 21 augustus 2020

Besluitenlijst college 28 augustus 2020

Besluitenlijst college 4 september 2020

Besluitenlijst college 11 september 2020 

Besluitenlijst college 18 september 2020

Besluitenlijst college 25 september 2020

Besluitenlijst college 2 oktober 2020

Besluitenlijst college 9 oktober 2020

Besluitenlijst college 16 oktober 2020

Besluitenlijst college 21 oktober 2020

Besluitenlijst college 26 oktober 2020

Besluitenlijst college 30 oktober 2020

Besluitenlijst college 13 november 2020

Besluitenlijst college 20 november 2020

Besluitenlijst college 27 november 2020

Besluitenlijst college 4 december 2020

Besluitenlijst college 11 december 2020

Besluitenlijst college 18 december 2020

Inzage in de besluiten

Na afspraak via:
​Secretariaat van de wnd. algemeen directeur
Tel.: 09 353 42 20
e-mail: secretariaat@zelzate.be 

adres: Grote Markt 1, 9060 Zelzate

Er wordt geen inzage verleend in dossiers waarvan de publicatie strijdig is met de wetgeving op de privacy of met de wetgeving openbaarheid van bestuur

Binnen een termijn van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking op de website kunnen burgers een klacht indienen tegen deze beslissingen bij de toezichthoudende overheid. Via de klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht.

Verklaring over cookies