Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen komt wekelijks samen in besloten zitting. Er trad een nieuw decreet in werking bij de installatie van het nieuw bestuur dat de publicatie van een 'besluitenlijst' op de gemeentelijke website verplicht maakt. In deze 'besluitenlijst' vindt u een samenvatting terug van de beslissingen van het college in de zitting van vermelde datum.

 

Besluitenlijsten college 2019

Besluitenlijst college 24 januari 2019

Besluitenlijst college 31 januari 2019

Besluitenlijst college 7 februari 2019

Besluitenlijst college 14 februari 2019

Besluitenlijst college 21 februari 2019

Besluitenlijst college 28 februari 2019

Besluitenlijst college 07 maart 2019

Besluitenlijst college 21 maart 2019

Besluitenlijst college 28 maart 2019

Besluitenlijst college 11 april 2019

Besluitenlijst college 18 april 2019

Besluitenlijst college 25 april 2019

Besluitenlijst college 02 mei 2019

Besluitenlijst college 16 mei 2019

Besluitenlijst college 23 mei 2019

Besluitenlijst college 31 mei 2019

Besluitenlijst college 06 juni 2019

Besluitenlijst college 12 juni 2019

Besluitenlijst college 13 juni 2019

Besluitenlijst college 20 juni 2019

Besluitenlijst college 27 juni 2019

Besluitenlijst college 4 juli 2019

Besluitenlijst college 18 juli 2019

Besluitenlijst college 8 augustus 2019

Besluitenlijst college 22 augustus 2019

Besluitenlijst college 29 augustus 2019

Besluitenijst college 05 september 2019

Besluitenlijst college 12 september 2019 

Besluitenlijst college 19 september 2019

Besluitenlijst college 26 september 2019

Besluitenlijst college 4 oktober 2019

Besluitenlijst college 11 oktober 2019

Besluitenlijst college 18 oktober 2019

Besluitenlijst college 23 oktober 2019 

Besluitenlijst college 25 oktober 2019 

Besluitenlijst college 31 oktober 2019

Besluitenlijst college 8 november 2019

Besluitenlijst college 22 november 2019

Besluitenlijst college 27 november 2019

Inzage in de besluiten

Na afspraak via:
​Secretariaat van de algemeen directeur
Tel.: 09 342 20 25
e-mail: guy.verbuyst@zelzate.be
adres: Grote Markt 1, 9060 Zelzate

Er wordt geen inzage verleend in dossiers waarvan de publicatie strijdig is met de wetgeving op de privacy of met de wetgeving openbaarheid van bestuur

Binnen een termijn van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking op de website kunnen burgers een klacht indienen tegen deze beslissingen bij de toezichthoudende overheid. Via de klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht.

Verklaring over cookies