Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen komt wekelijks samen in besloten zitting. Er trad een nieuw decreet in werking bij de installatie van het nieuw bestuur dat de publicatie van een 'besluitenlijst' op de gemeentelijke website verplicht maakt. In deze 'besluitenlijst' vind je een samenvatting terug van de beslissingen van het college in de zitting van vermelde datum.

Besluitenlijsten zijn te raadplegen op: https://lblod.zelzate.be/LBLODWeb

 

Inzage in de besluiten

Na afspraak via:
​Secretariaat van de algemeen directeur
Tel.: 09 353 42 20
e-mail: secretariaat@zelzate.be 

Adres: Grote Markt 1, 9060 Zelzate

Er wordt geen inzage verleend in dossiers waarvan de publicatie strijdig is met de wetgeving op de privacy of met de wetgeving openbaarheid van bestuur

Binnen een termijn van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking op de website kunnen burgers een klacht indienen tegen deze beslissingen bij de toezichthoudende overheid. Via de klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht.

Verklaring over cookies