Brandweer

Brandweerzone Centrum

Op 1 januari 2015 ging ‘Brandweerzone Centrum’ officieel van start. Deze hulpverleningszone komt er na een hervorming van acht jaar. De zone wordt gevormd door 8 korpsen. 

De vernieuwde structuur zal  ervoor zorgen dat je nog sneller en beter kan rekenen op de brandweer.

link naar website ----> https://www.brandweerzonecentrum.be/contact

LET OP : binnen de brandweezone worden alle email-adressen gewijzigd ! 

Het vroegere email-adres ...@brandweerzonecentrum.be wordt gewijzigd naar ...@bwzc.be


Elke burger heeft recht op dezelfde hulp

De brandweerhervorming is er gekomen na de grote gasramp te Gellingen in 2004. Daarbij kwamen 24 mensen om het leven.

Bij die gasramp werd vooral duidelijk  dat de werking van de hulpdiensten moest verbeterd worden om de veiligheid van de burgers en de hulpverleners te verhogen.

In 2007 werd een wet gepubliceerd die de krijtlijnen van de brandweerhervorming uiteen zet. Drie grote principes vormen de basis van deze kaderwet. Ten eerste dat de burger recht heeft op de snelste adequate hulp,  ten tweede dat elke burger recht heeft op eenzelfde basisbescherming tegen eenzelfde prijs en ten derde dat schaalvergroting noodzakelijk is.


Grotere organisatie, grotere slagkracht

Brandweerzone Centrum groepeert de voormalige korpsen van Zelzate, Deinze, Gavere, Gent, Lochristi, Melle, Merelbeke en Zelzate. Zij vormen vanaf 1 januari  een netwerk van 11 posten. De hoofdkazerne zal in Gent liggen.
Zo’n kleine duizend brandweermannen en -vrouwen,  waarvan de helft beroepsbrandweerlieden en de helft vrijwilligers, beschermen samen achttien gemeenten: Zelzate, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lochristi, Lovendegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, St.-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.

Dankzij de schaalvergroting kunnen de snelste en meest adequate middelen gestuurd worden bij een dringende interventie, zonder rekening te moeten houden met gemeentelijke grenzen. Dat betekent dat niet noodzakelijk het korps van je eigen gemeente langskomt, maar wel de ploeg die het snelst ter plaatse kan zijn. Dit was vroeger anders.


Noodnummer blijft hetzelfde

Behalve de snellere hulpverlening, zal er in de praktijk  voor de burger zelf niet zoveel  veranderen.
Het noodnummer blijft ongewijzigd. Voor dringende hulpverlening  (je huis staat in brand of er is een zwaar ongeval  gebeurd  met slachtoffers) bel je nog steeds naar het nummer 100 of 112.


Wijziging tarieven betalende opdrachten

De wettelijke opdrachten van de brandweer zijn kosteloos. Voor het blussen van een brand of het bevrijden van een slachtoffer uit een voertuig zal de brandweer geen kosten aanrekenen.
Maar voor bepaalde opdrachten die de brandweer uitvoert, moet je wel betalen.  De retributies voor die opdrachten zijn tot op heden verschillend in de 18 gemeenten van de zone. De verdelging van een wespennest kan vandaag gratis of betalend zijn, en de tarieven lopen ook uiteen.
Op 1 januari 2015 zal er voor alle gemeenten een uniform retributiereglement gelden. 


DRINGENDE OPROEPEN: 100

E-loket voor het melden van wespennesten, wateroverlast en stormschade. https://www.brandweerzonecentrum.be/e-loket
 

Beslissingen zoneraad 

Lijst met beslissingen van de zoneraad van 18 december 2020 --> klik HIER

lijst met beslissingen van de zoneraad van 18 november 2020 ---> klik HIER

lijst met beslissingen van de zoneraad van 23 oktober 2020 ---> klik  HIER            

lijst met beslissingen van de zoneraad van 09 september 2020 ---> klik HIER     

lijst met beslissingen van de zoneraad van 24 juni 2020 ----> klik HIER                                

lijst met beslissingen van de zoneraad van 20 mei 2020 -----> klik HIER 

lijst met beslissingen van de zoneraad van 27 maart 2020 -----> klik  HIER       

lijst met beslissingen van de zoneraad van 12 februari 2020 ----> klik  HIER      

lijst met beslissingen van de zoneraad van 18 december 2019 ----> klik  HIER   

lijst met beslissingen van de zoneraad van 20 november 2019  ---> klik HIER   

lijst met beslissingen van de zoneraad van 16 oktober 2019 ---> klik  HIER     

lijst met beslissingen van de zoneraad  van 04 september 2019 ---> klik  HIER       

lijst met beslissingen   van de zoneraad van 17 juni 2019 ---> klik  HIER   

lijst met beslissingen van de zoneraad van 24 april 2019 ----> klik  HIER 

lijst met beslissingen van de zoneraad van 27 maart 2019  ----> klik  HIER   

lijst met beslissingen van de zoneraad van 27 februari 2019 -----> klik  HIER 

lijst met beslissingen van de zoneraad van 30 januari 2019 ----> klik  HIER

lijst met beslissingen van de zoneraad van 24 oktober 2018 ----> klik  HIER                   

lijst met beslissingen zoneraad 05 september 2018 -----> klik  HIER                                                       

Zonecollege              

de lijsten van de besluiten van het zonecollege zijn terug te vinden op de site van brandweerzone centrum onder volgende link: https://www.brandweerzonecentrum.be/structuur/lijsten

Verklaring over cookies