Zelzate is 20ste pleegzorggemeente van Oost-Vlaanderen

Zelzate engageert zich als 20ste Oost-Vlaamse gemeente om een duurzame samenwerking aan te gaan met Pleegzorg Oost-Vlaanderen. Het doel van dit engagement is om het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg te vergroten en pleegzorg in Zelzate op een laagdrempelige manier bekend maken. Zo hopen we dat Pleegzorg Oost-Vlaanderen meer kandidaat pleeggezinnen kan aantrekken. In Zelzate zijn er momenteel 15 pleeggezinnen actief. Samen zorgen zij voor de opvang van 18 pleegkinderen en 2 pleeggasten.

Wist je dat er vandaag meer dan 7.000 pleeggezinnen zijn in Vlaanderen? Dat lijkt veel, maar tegelijk blijft de nood heel groot. Ook dicht bij ons zijn er nog steeds heel wat kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking of psychiatrische problematiek die het moeilijk hebben omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen een nieuwe warme thuis, waar ze de kans krijgen om te groeien.

Verschillende vormen van pleegzorg

Pleegzorg kent vele vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen. Hoe lang pleegkinderen en pleeggasten in een gezin verblijven is heel variabel. Sommigen wonen er voor lange tijd.  Maar in sommige situaties verblijft een pleegkind of pleeggast maar enkele weken of één weekend per maand in een pleeggezin.

Heel wat pleegkinderen en pleeggasten worden opgevangen door een gezin uit hun netwerk. Dat kan familie zijn, maar ook vrienden, kennissen of bijvoorbeeld buren. Voor kinderen en volwassenen die niet in hun netwerk terecht kunnen, gaat pleegzorg Oost-Vlaanderen op zoek naar neutrale ‘bestandsgezinnen’ die zich kandidaat stelden om iemand thuis op te vangen. 

Momenteel is de vraag naar pleeggezinnen het grootst in de leeftijdscategorie van pasgeborenen tot zes jaar.

Hoe kan je pleeggezin worden?

Samenwonend, getrouwd of alleenstaand, homo of hetero, eigen kinderen of niet ... In principe kan iedereen pleegouder worden. Uiteraard moet je in staat zijn om een kind/jongere of volwassene een stabiel en veilig leefklimaat te bieden.

Ben je geïnteresseerd in pleegzorg, dan kan je via de website gratis een infopakket aanvragen. Je kan hiervoor ook mailen of bellen.

Wanneer pleegzorg je blijft prikkelen, ben je welkom op één van de infosessies in jouw buurt. Pleegzorgbegeleiders en pleegouders vertellen je wat pleegzorg inhoudt en je krijgt een antwoord op al jouw vragen.

Het voorbereidingstraject bestaat uit meerdere persoonlijke gesprekken bij jou thuis en enkele vormingsavonden samen met andere kandidaat-pleeggezinnen. Zo leren we je goed kennen en kunnen we je optimaal voorbereiden op je engagement als pleeggezin.

Meer info?

Graag een infosessie bijwonen?

Data en locaties vind je op pleegzorg.be/kalender

Verklaring over cookies