Verbroederingscomité en Jeugdverbroederingscomité

In 1955 reikten vier burgemeesters elkaar plechtig de hand en legden daardoor de basis van een diepmenselijke vriendschap tussen de bevolking van de verschillende verbroederingsgemeenten. De kring werd opgericht tussen vier gemeenten, nl. ZELZATE (B), AUBENAS (F), SIERRE (CH) en SCHWARZENBEK (D). In 1959 werd deze uitgebreid tot zes gemeenten door aansluiting van DELFZIJL (NL) en CESENATICO (I). Delfzijl heeft sedert maart 2011 de verbroedering verlaten.

Duizenden inwoners van deze gemeenten hebben elkaar sedertdien ontmoet en zijn vrienden geworden.
Verschil in taal, levenswijze en mentaliteit werden overbrugd in het besef dat we in wezen allemaal gelijk zijn en dezelfde betrachtingen hebben om in vrede, welvaart en geluk te kunnen leven.

Doel van het verbroederingscomité:

 • stimuleren van de Europese éénwording;
 • organiseren en uitwisselen van bezoeken en activiteiten met de zustersteden;
 • de bevolking betrekken bij het verstevigen van de Europese banden inzake onze verbroedering.

Het comité omvat de volgende structuur:

 • de Algemene Vergadering
 • de Raad van Bestuur
 • het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

 • voorzitter (lid van het college van burgemeester en schepenen en aangeduid door het college van burgemeester en schepenen
 • secretaris (aan te duiden door het college van burgemeester en schepenen)
 • 1 afgevaardigde per politieke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad
 • de ondervoorzitter en de schatbewaarder worden aangeduid onder
 • de leden van het dagelijks bestuur

Activiteiten

Tweejaarlijkse congressen, telkens in een andere verbroederingsgemeente, elk jaar bijeenkomst van de jeugdverbroederingscomité's, organisatie voetbaltornooi "Coupe Jacques Laloi" voor knapen, jaarlijkse muziekavond met als thema een verbroederingsgemeente (Italiaanse avond, Franse avond, …), wijnavond, ondersteuning voor verenigingen en burgers die de zustersteden bezoeken, culturele en sportieve uitwisselingen, enz…

Samenstelling

Naam Voornaam Functie
Bruggeman Frank Voorzitter
Temmerman William Ondervoorzitter
Onderdonck Linda Penningmeester
Buysse René Secretaris
Acke Martin Bestuurslid
Dellaert Isabel Bestuurslid
Van Bever Karel Bestuurslid

 

Algemene vergadering

Naam Voornaam
Antheunis Leona
Baers Philippe
Baes Ria
Cloeckaert Ilse
De Decker Rosa
De Decker Rudy
De Pauw Marc
De Ridder Sigrid
Descamps Vic
Engels Jörge
Hacquaert Guido
Joosten Patricia
Lagring Raoul
Lahitette Jean-Marcel
Michiels Linda
Nimmegeers Jacqueline
Peet Chris
Peij Sabrina
Plasschaert Claudine
Rizzo Claudio
Slock Marie-Louise
Smets Leen
Standaert Andy
Symynck Mieke
Temmerman Marnix
Van de Voorde Chantal
Van Holen Jozef
Verklaring over cookies