Gemeentelijk Verbroederingscomité en jeugdverbroederingscomité

In 1955 reikten vier burgemeesters elkaar plechtig de hand en legden daardoor de basis van een diepmenselijke vriendschap tussen de bevolking van de verschillende verbroederingsgemeenten. De kring werd opgericht tussen vier gemeenten, nl. Zelzate (België), Aubenas (Frankrijk), Sierre (Zwitserland) en Schwarzenbek (Duitsland). In 1959 werd deze kring uitgebreid tot zes gemeenten door aansluiting van Delfzijl (Nederland) en Cesenatico (Italië). Sinds maart 2011 heeft Delfzijl de verbroedering verlaten.

Heel wat inwoners van deze gemeenten hebben elkaar sedertdien ontmoet en zijn ondertussen vrienden geworden.
Verschil in taal, levenswijze en mentaliteit werden overbrugd in het besef dat we in wezen allemaal gelijk zijn en dezelfde betrachtingen hebben om in vrede, welvaart en geluk te kunnen leven.

Doel

Het doel van het gemeentelijke verbroederingscomité Zelzate is:

 • het levend houden van de relaties met onze verbroederingsgemeenten door het organiseren van en het deelnemen aan activiteiten die grensoverschrijdend zijn
 • het organiseren van activiteiten met en het uitwisselen van bezoeken aan onze verbroederingsgemeenten
 • het aanmoedigen en het verstevigen van de vriendschapsbanden tussen de Zelzaatse bevolking/verenigingen/scholen en de bevolking/verenigingen/scholen van onze verbroederingsgemeenten.

Structuur

 • Algemene vergadering (= de raad van bestuur, het dagelijks bestuur en de gewone leden)
 • Raad van Bestuur (= het dagelijks bestuur en 6 leden aangeduid vanuit de algemene vergadering)
 • het dagelijks bestuur (= voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester)

Samenstelling

Dagelijks bestuur

 • Voorzitter: Rudy Lavreau
 • Ondervoorzitter:  Brent Meuleman
 • Secretaris: Hilde T'Sestigh
 • Penningmeester: Christine Coone

Raad van bestuur

 • Martin Acke
 • Rosa De Decker
 • Rudy De Decker
 • Marleen Maenhout
 • Rony Schatteman
 • Luc Van Waesberghe

Algemene vergadering

 • Leona Antheunis
 • Ilse Cloeckaert
 • Rosita Colpaert
 • Ria De Koeyer
 • Isabel Dellaert
 • Vic Descamps
 • Jörge Engels
 • Carine Goudblomme
 • Guido Hacquaert
 • Jasmine Hacquaert
 • Patricia Joosten
 • Sonja Sienack
 • Jan Van Kerckhove
 • Geert Verfaillie

Briefwisseling mag worden verstuurd naar het Gemeentelijk verbroederingscomité Zelzate, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

Verklaring over cookies