gemeentelijk VERBROEDERINGSCOMITÉ EN JEUGDVERBROEDERINGSCOMITÉ

 

In 1955 reikten vier burgemeesters elkaar plechtig de hand en legden daardoor de basis van een diepmenselijke vriendschap tussen de bevolking van de verschillende verbroederingsgemeenten. De kring werd opgericht tussen vier gemeenten, nl. Zelzate (België), Aubenas (Frankrijk), Sierre (Zwitserland) en Schwarzenbek (Duitsland). In 1959 werd deze kring uitgebreid tot zes gemeenten door aansluiting van Delfzijl (Nederland) en Cesenatico (Italië). Sinds maart 2011 heeft Delfzijl de verbroedering verlaten.

Heel wat inwoners van deze gemeenten hebben elkaar sedertdien ontmoet en zijn ondertussen vrienden geworden.
Verschil in taal, levenswijze en mentaliteit werden overbrugd in het besef dat we in wezen allemaal gelijk zijn en dezelfde betrachtingen hebben om in vrede, welvaart en geluk te kunnen leven.

DOEL VAN HET VERBROEDERINGSCOMITÉ:

Het doel van het gemeentelijke verbroederingscomité Zelzate is:

  • het levend houden van de relaties met onze verbroederingsgemeenten door het organiseren van en het deelnemen aan activiteiten die grensoverschrijdend zijn;
  • het organiseren van activiteiten met en het uitwisselen van bezoeken aan onze verbroederingsgemeenten;
  • het aanmoedigen en het verstevigen van de vriendschapsbanden tussen de Zelzaatse bevolking/verenigingen/scholen en de bevolking/verenigingen/scholen van onze verbroederingsgemeenten.

HET VERBROEDRINGSCOMITÉ OMVAT DE VOLGENDE STRUCTUUR:

  • de algemene vergadering (= de raad van bestuur, het dagelijks bestuur en de gewone leden)
  • de Raad van Bestuur (= het dagelijks bestuur en 6 leden aangeduid vanuit de Algemene Vergadering)
  • het dagelijks bestuur (= voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester)

SAMENSTELLING

Dagelijks bestuur:

 

 

Meuleman Brent

burgemeester-voorzitter

 

Lavreau Rudy

ondervoorzitter

 

T’Sestigh Hilde

secretaris

 

Coone Christine

penningmeester

 

Raad van bestuur:

 

 

Acke Martin

 

 

De Decker Rosa

 

 

De Decker Rudy

 

 

Maenhout Marleen

 

 

Schatteman Rony

 

 

Van Waesberghe Luc

 

 

Algemene vergadering:

 

Antheunis Leona

 

 

Cloeckaert Ilse

 

 

Colpaert Rosita

 

 

De Koeyer Ria

 

 

Dellaert Isabel

 

 

Descamps Vic

 

 

Engels Jörge

 

 

Goublomme Carine

 

 

Hacquaert Guido

 

 

Hacquaert Jasmine

 

 

Joosten Patricia

 

 

Sienack Sonja

 

 

Van Kerckhove Jan

 

 

Verfaillie Geert

 

 

       

Briefwisseling mag worden verstuurd naar het Gemeentelijk verbroederingscomité Zelzate, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

 

Verklaring over cookies