Financiële tussenkomst voor een verblijf in een woonzorgcentrum

Als je problemen hebt om jouw verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, dan kan het OCMW tussenkomen in de financiële kosten.

Voorwaarden

Het OCMW komt slechts tussen na uitputting van de spaargelden en inkomsten van de aanvrager.
​De begunstigde mag bij de opstart van de tussenkomst nog over een financiële reserve blijven beschikken van 3.000 euro. Dit bedrag wordt geïndexeerd. Dit bedrag wordt vastgezet op een geblokkeerde rekening.

​Indien de begunstigde beschikt over een onroerend goed kan de financieel directeur van het OCMW een wettelijke hypotheek vestigen op deze eigendom (organieke wet 1976 art. 101)

Procedure

  • De maatschappelijk werker zal jouw sociale en financiële situatie onderzoeken. Je zal in de eerste plaats zo veel mogelijk jouw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen.

Wat meebrengen?

  • een overzicht van het volledig gezinsinkomen
  • een overzicht van de spaargelden
  • ​een overzicht van de onroerende goederen en de opbrengsten hiervan de voorbije 10 jaar.
  • ​een overzicht van de roerende goederen van de voorbije 5 jaar, aan de hand van een financieel onderzoek. De maatschappelijk werker kan via Febelfin alle rekeningen opvragen. De aanvrager dient hiervoor zijn toestemming te geven.
  • een kopie van jouw identiteitskaart.
Verklaring over cookies