Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. Je moet minstens 5 maanden oefenen met jouw voorlopig rijbewijs.

Voor voertuigen van categorie B kan je kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider (M36). Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider (M18). Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Als jouw voorlopig rijbewijs nog niet is verlopen, is het wel mogelijk om één keer een nieuw voorlopig rijbewijs van het andere type aan te vragen bij jouw gemeente. Je moet hiervoor in het bezit zijn van een geldig theorie-examen.

Als de geldigheid van jouw voorlopig rijbewijs (M36 of M18) is verlopen, moet je drie jaar wachten om opnieuw een voorlopig rijbewijs (M36 of M18) aan te vragen. In tussentijd kan je wel eenmalig een voorlopig rijbewijs M12 (12 maanden geldig) aanvragen, maar enkel voor rijbewijs B en zolang jouw theoretisch examen nog geldig is.

Voor voertuigen van andere categorieën geldt het voorlopig rijbewijs M3 (12 maanden geldig - niet verlengbaar). Met dit document mag je op de openbare weg rijden ter voorbereiding op het praktisch examen.

Voorwaarden

Een voorlopig rijbewijs met begeleider (M36) aanvragen

Hoe aanvragen?

 • Je krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als je voor het theorie-examen bent geslaagd.
 • Kies maximaal 2 begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden.
 • Je kan jouw voorlopig rijbewijs op twee manieren aanvragen:

Voorwaarden voor de begeleider(s)

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid, tenzij het gaat om kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen van jezelf of van de partner waarmee je gehuwd bent, met wie je wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt.

Let op: Wanneer je vanaf 1 maart 2024 start met een voorlopig rijbewijs met begeleider, dan moeten de begeleiders ook een vormingsmoment volgen. Meer info vind je op: Vormingsmoment voor begeleiders.

Goed om te weten

 • Je mag alleen oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rij-instructeur. Andere passagiers mag je niet meenemen.
 • Jouw voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor jouw begeleider.
 • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
 • Ga naar jouw gemeentebestuur als je een tweede begeleider wilt laten registreren of van begeleider wilt veranderen.

Een voorlopig rijbewijs zonder begeleider aanvragen

Hoe aanvragen?

 • Je krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als je voor het theorie-examen geslaagd bent.
 • Je volgt minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool. Na afloop krijg je een bekwaamheidsattest als je in staat bent om alleen verder te oefenen. Dat bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig.
 • Je kan jouw voorlopig rijbewijs op twee manieren aanvragen:

Passagiers

 • Je mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
  • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgische of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
  • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
  • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

Je mag geen andere passagiers meenemen.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister:

 • Je kan jouw aanvraag voor een voorlopig rijbewijs (M18 en M36) online indienen via de applicatie BelDrive.
 • Na een geslaagd theorie-examen (M18 en M36) en na het behalen van een bekwaamheidsattest bij een erkende rijschool (enkel M18), kan je met het aanvraagformulier van het examencentrum bij jouw gemeentebestuur terecht voor een voorlopig rijbewijs.

Ook het voorlopig rijbewijs M12 kan je online of op papier aanvragen.

Zodra het voorlopig rijbewijs beschikbaar is, kan je het afhalen bij jouw gemeente.

Regelgeving

Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998.

Links

Verklaring over cookies