Belasting op het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk

Wie ongeadresseerd reclamedrukwerk of gelijkgestelde producten verspreidt in de gemeente, zowel huis-aan-huis als op de openbare weg, moet daarvoor een belasting betalen.

Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers,door de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen.

Procedure

Er geldt een aangifteplicht. Je moet jouw aangifteformulier voor de belasting op het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk tijdig indienen.

Links

Bedrag

Eenforfaitairbedrag:

AJ2020

Al2021

Al2022

Al2023

AJ2024

Al2025

per schijf van 100 bedeelde exemplaren vooreenreclamedrukwerkvanmax.2A4- pagina's/blz.

1,06EUR

1,08EUR

1,09EUR

1,11EUR

1,13EUR

1,15EUR

per schijf van 100 bedeelde exemplaren voor eenreclamedrukwerkvanmax.4 A4- pagina's/blz.

2,12EUR

2,15EUR

2,19EUR

2,23EUR

2,26EUR

2,30EUR

per schijf van 100 bedeelde exemplaren voor eenreclamedrukwerkvanmeer dan4 A4-pagina's/blz.

3,18EUR

3,24EUR

3,29EUR

3,35EUR

3,41EUR

3,46EUR

  1. voor de gelijkgestelde producten:

Eenforfaitairbedrag:

Al 2020

Al2021

Al2022

Al2023

Al2024

Al2025

perschijf van100bedeelde exemplaren

1,06EUR

1,08EUR

1,09EUR

1,11EUR

1,13EUR

1,15EUR

Uitzonderingen

  1. de publiekrechtelijke personen

  2. de vormings- en onderwijsinstellingen;

  3. de verenigingen zonder winstoogmerk die sociale of culturele doeleinden nastreven en het drukwerk met het oog op deze doeleinden wordt verspreid;

  4. de door het lokaal bestuur van Zelzate erkende adviesraden

  5. de politieke partijen

  6. de kandidaten bij de gemeentelijke,provinciale, gewestelijke, federale of Europese verkiezingen

  7. overlijdensberichten.

Regelgeving

Belasting op de verspreiding van niet geadresseerde reclamedrukwerken en van gelijkgestelde producten

Verklaring over cookies