Toelage voor de aankoop en gebruik van traaggroeiende grasmengsels

Je krijgt een toelage als je traaggroeiend gras aankoopt en gebruikt.

Traaggroeiend gras wordt hierbij aanzien als:

1. alle grasmengsels zonder Engels raaigras (Lolium Perenne) of rietzwenkgras (Festuca Arundinaceae) EN

2. commerciële mengsels verkocht met de uitdrukkelijke vermelding “traaggroeiend” of gelijkaardig

Voorwaarden

De premie wordt toegekend voor gebruik van traaggroeiend gras bij de aankoop en gebruik van graszaadmengsels voor aanleg van gazon binnen het grondgebied van de gemeente Zelzate en na indienen van het aanvraagformulier.

Procedure

De aanvraag voor de toelage moet verlopen via dit aanvraagformulier.

Je stuurt het ingevuld op naar milieudienst@zelzate.be

Wat meebrengen?

  • factuur of gedetailleerd kassaticket

  • (deel van de) verpakking met samenstelling van het grasmengsel of label “traaggroeiend”.

Voordelen

De gemeentelijke premie bedraagt 50 % van de aankoop van het graszaad, met een maximum van 80 euro per subsidiedossier.

Verklaring over cookies