Belasting op vaste reclame zichtbaar van op de openbare weg

Als je vaste reclame plaatst die zichtbaar is voor het publiek van op de openbare weg, moet je hiervoor een belasting betalen.

De belasting geldt voor constructies grotere van 2 vierkante meter.

Procedure

De belastingplichtige ontvangt van het lokaal bestuur een aangifteformulier dat moet ingevuld en ondertekend worden.

Uitzonderingen

  • constructies voor aanplakbrieven

  • uithangborden

  • constructies voor boodschappen van menslievende, artistieke, politieke, letterkundige of wetenschappelijke aard.

Regelgeving

Belasting op vaste reclameborden zichtbaar vanaf de openbare weg

Verklaring over cookies