Een jachtplan bekijken of aanpassen

In een jachtplan worden alle percelen opgenomen waar er gejaagd mag worden. Door de jachtplannen te raadplegen kan je ook meteen zien of er in jouw buurt gejaagd mag worden. Jachtplannen zijn een dynamisch gegeven. Wordt jouw eigendom bijvoorbeeld foutief weergegeven als jachtterein? Dan kan je het jachtplan laten rechtzetten.

De opname van nieuwe eigendommen in een jachtplan kan enkel met schriftelijke toestemming van de eigenaar. Als jouw eigendom op dit moment niet werd opgenomen in een jachtplan, hoef je je dus geen zorgen te maken dat dit zonder jouw medeweten zou gebeuren.

Procedure

De jachtplannen raadplegen

  • Ga naar geopunt.be.
  • Klik rechtsonderaan op ‘Lagen’
  • Klik op de blauwe knop ‘Lagen toevoegen’
  • Selecteer de laag ‘Jachtterreinen’. Je kan deze kaartlaag vinden door ‘jachtterreinen’ te typen in de zoekbalk.
  • De jachtterreinen zijn groen ingekleurd. Als je nergens groene vlakken ziet, is de kaart te ver uitgezoomd.

Een jachtplan aanpassen

Dit kan bij voorkeur via het e-loket.

Je kan ook de papieren ‘Aanvraag tot wijziging van een jachtplan’ (.docx) invullen en per post of per mail opsturen naar de arrondissementscommissaris van de provincie waarin het perceel gelegen is. Je vindt de contactgegevens bovenaan het formulier. Voeg voor elk perceel waarvoor je het jachtplan wilt laten aanpassen een schriftelijk bewijs van jouw jachtrecht bij. Als je eigenaar bent van het perceel, volstaat een eigendomsakte of een aanslagbiljet van de onroerende voorheffing.

Verklaring over cookies