Gemeentebelasting op nachtwinkels

De gemeente vestigt een belasting op nachtwinkels.

Onder nachtwinkels wordt verstaan, elke vestigingsplaats die in algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en maximaal tussen 18u00 en7u00 open is, zoals bedoeld in rtikel 2.9° en artikel 6 van de wet van 10 november 2006 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening en ongeacht of alle verplichtingen en beperkingen voortvloeiend uit die wet door de nachtwinkel gerespecteerd zijn,en waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter is dan 150 m2 en die op duidelijke en permanente manier de vermelding "nachtwinkel" draagt

Procedure

De procedure wordt bepaald door de gemeente.

Bedrag

De openingsbelasting is een eenmalige belasting vastgesteld op:

AJ2020

AJ2021

AJ2022

AJ2023

AJ2024

AJ2025

6.617,50EUR

6.730,00EUR

6.844,50EUR

6.960,75EUR

7.079,00EUR

7.199,50EUR

en verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel.

De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is per nachtwinkel vastgesteld op:

AJ2020

AJ2021

AJ2022

AJ2023

AJ2024

AJ2025

1.653,75EUR

1.682,00EUR

1.710,50EUR

1.739,75EUR

1.769,25EUR

1.799,25EUR

Regelgeving

Belasting op nachtwinkels

Verklaring over cookies