Recyclagepark

Het recyclagepark, Karnemelkstraat 5, 9060 Zelzate wordt uitgebaat door IDM. In het recyclagepark kan je terecht met huishoudelijk afval of bedrijfsafval van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen.

Hieronder vind je alle afvalfracties die je kan deponeren op het recyclagepark:

  • grof vuil: 0.20 euro/kg

  • niet recycleerbaar afval: asbesthoudend bouw- & sloopafval (eterniet): 0.10 euro/kg

  • recycleerbaar afval: banden, cellenbeton, CD- en DVD-doosjes, CD- en DVD- schijfjes, gemengd tuinafval, gips en pleister, harde plastics, hol glas(wit en gekleurd), hout, isomo, kringloopgoederen, kaarsresten, kurk, metalen, papier en karton, plastic bloempotten, plastic drankdoppen, plastic folies, Plastic plantentrays, PMD (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen, drankkartons), roofing, snoeihout, steenpuin, spoordwarsliggers, textiel, vlak glas: 0.05 euro/kg

  • Gratis afval: Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) en Klein Gevaarlijk Afval (KGA), o.a. frituuroliën en -vetten, batterijen, printercartridges en matrassen.

Voorwaarden

Gezinnen ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Zelzate/Wachtebeke kunnen de eerste 500 kg recycleerbaar en/of niet-recycleerbaar afval per dienstjaar en per gezin gratis aanbieden.

Opgelet! De aanvoer van grofvuil valt niet onder de gratis 500 kg en zal dus betaald moeten worden vanaf de eerste kilogram. De afrekening gebeurt via de Diftar-factuur.

Procedure

Het recyclagepark van Zelzate is op afspraak te bezoeken. Enkel op donderdag kan je vrij langskomen, tijdens de openingsuren van 8.30 tot 12.00 uur. Er is een reservatie (behalve op donderdagvoormiddag) noodzakelijk via mijnidm.be. Telefonisch kan dit via 0800 16 636.

Een vereniging, bedrijf, school, zelfstandige ... heeft voor de toegang tot het recyclagepark een badge nodig. Een badge kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier. De kostprijs is 25 euro en dient vooraf betaald te worden op het rekeningnummer IBAN: BE53 0910 0035 1653 BIC: GKCCBEBB van het gemeentebestuur Zelzate – Grote Markt 1 – 9060 Zelzate met de vermelding “badge RP en de naam van je bedrijf/vereniging/…”.

Het ingevulde aanvraagformulier + betalingsbewijs dien je door te mailen naar milieudienst@zelzate.be. Het afhalen van de badge gebeurt op afspraak. Daarnaast moet er ook vanaf de eerste kg afval betaald worden.

Bedrag

Gezinnen kunnen jaarlijks de eerste 500 kg recycleerbaar en niet recycleerbaar afval gratis aanbieden.
Nadien gelden onderstaande tarieven.

Gezinnen, woonachtig in Zelzate en Wachtebeke

Alle andere
(bedrijven, instellingen, vrije beroepen, verenigingen, tweedeverblijvers, ...)

grofvuil

0,20 EUR/kg

0,20 EUR/kg

niet-recycleerbaar afval

0,10 EUR/kg

0,10 EUR/kg

recycleerbaar afval

0,05 EUR/kg

0,05 EUR/kg

AEEA

gratis

gratis

KGA

gratis

0,05 EUR/kg

Matrassen

gratis

gratis

Regelgeving

In het recyclagepark gelden regels. Je kan ze nalezen in het huishoudelijk reglement op het recyclagepark, dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 juni 2021.

Websites

Verklaring over cookies