Gemeentebelasting op leegstand van woningen en gebouwen

De belasting op leegstaande woningen en gebouwen is een gemeentelijke belasting die het verval wil tegengaan.

Voorwaarden

Een woning of gebouw wordt beschouwd als leegstaand vanaf het ogenblik dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet volgens de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode van ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met woningen die deel uitmaken van het gebouw.

Procedure

De procedure wordt bepaald door de gemeente.

De belasting voor een leegstaand gebouw, woning, kamer en/of overige woongelegenheid is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning, kamer, gebouw en/of overige woongelegenheid gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Zolang het gebouw, woning, kamer en/of overige woongelegenheid niet uit het leegstandsregister is geschrapt, blijft de belasting verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt

Bedrag

Het basisbedrag van de belasting bedraagt (AJ: aanslagjaar):

AJ 2022

AJ 2023

AJ 2024

AJ 2025

Voor een volledig gebouw of woonhuis

1.143,00 EUR

1.162,00 EUR

1.182,00 EUR

1.202,00 EUR

Voor een kamer

381,00 EUR

387,00 EUR

394,00 EUR

401,00 EUR

Voor elke overige woongelegenheid

762,00 EUR

775,00 EUR

788,00 EUR

802,00 EUR

Uitzonderingen

Een woning die of gebouw dat geïnventariseerd is als ongeschikt of onbewoonbaar wordt niet opgenomen in het leegstandsregister.

Regelgeving

Belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden

Verklaring over cookies