Aangifte van schade of ongeval

Je hebt schade geleden of er is je een ongeval overkomen en je meent dat de gemeente Zelzate aansprakelijk is voor de oorzaak van die schade of dat ongeval? Dan kan je via het aanvraagformulier een schadedossier indienen en een vergoeding eisen.

Het is belangrijk dat je dossier volledig is. Wie een vergoeding eist, moet namelijk drie dingen bewijzen: de schade, de fout of het gebrek en het oorzakelijk verband tussen beide.
Je doet daarom best een beroep op je verzekeringsagent of – maatschappij om je te helpen bij het samenstellen van je dossier en aanvraag.

Procedure

Het formulier dient, ingevuld en ondertekend en samen met de nodige bewijsstukken overgemaakt te worden aan het lokaal bestuur Zelzate, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate of per e-mail aan secretariaat@zelzate.be.

Verklaring over cookies