Startsubsidie ter ondersteuning van de private organisatoren van kinderopvang

Het lokaal bestuur Zelzate wil inzetten op kwaliteitsvolle en duurzame kinderopvang en organiseert daarom zelf kinderopvang én verleent daarvoor ook startsubsidie aan andere vergunde organisatoren van kinderopvang voor baby’s en peuters met kinderopvanglocaties op het Zelzaatse grondgebied.

Een startsubsidie kan worden toegekend aan de aanvrager die een nieuwe groepsopvang zal inrichten of als onthaalouder zal starten met het inrichten van een nieuwe gezinsopvang. Of aan elke groepsopvang of gezinsopvang die extra plaatsen binnen hun opvang in Zelzate creëert.

Voorwaarden

Het lokaal bestuur Zelzate verleent de subsidie onder de volgende voorwaarden:

  • Je moet beschikken over een vergunning uitgereikt door het Agentschap Opgroeien voor de opvangplaatsen waarvoor een subsidie wordt aangevraagd.

  • De aanvrager verbindt er zich toe om de opvangplaatsen waarvoor de subsidie wordt toegekend vanaf de aanvraagdatum gedurende een ononderbroken periode voor minstens drie jaar in te richten.

  • De aanvrager verbindt er zich toe om de aanvragen voor en toewijzing van de opvangplaatsen te verwerken via het lokaal loket kinderopvang Zelzate volgens de afspraken gemaakt in het college van burgemeester en schepenen.

Procedure

De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het daartoe bestemde aanvraagformulier,. Deze aanvraag wordt aangevuld met de nodige bewijsstukken van gedane uitgaven.

De aanvraag wordt ingediend ten laatste op 31 augustus van het lopende kalenderjaar. Heb je bijkomende opvangplaatsen gecreëerd of ben je gestart als onthaalouder in Zelzate in de periode tussen 1 september 2023 en 31 augustus 2024? Dan moet je je aanvraag doen voor 31 augustus 2024.

Ben je van plan tussen 1 september 2024 en 31 augustus 2025 te starten met een nieuw opvanginitiatief of extra plaatsen te creëren binnen je bestaande opvang? Dan kan je vanaf 1 september 2024 je aanvraag indienen en dit kan tot 31 augustus 2025.

Je stuurt het formulier en de bijlages naar Lokaal Loket kinderopvang via llk@zelzate.be. Lukt het niet om dit formulier via e-mail te verzenden? Geef een seintje via e-mail of telefoon (0476 93 08 03) en stuur het naar Lokaal Loket Kinderopvang, Burg. J. Chalmetlaan 50A, 9060 Zelzate.

Wat meebrengen?

De aanvragen moet een vergunning kunnen voorleggen, uitgereikt door het Agentschap Opgroeien voor de opvangplaatsen waarvoor een subsidie wordt aangevraagd.

Voordelen

De startsubsidie bedraagt 200 euro per opvangplaats.

Regelgeving

Links

Verklaring over cookies