Doorgangswoning, transitwoning of noodwoning

Bevind je je in een noodsituatie en heb je geen woning, dan kan het OCMW je voor een korte periode een doorgangswoning ter beschikking stellen.

Het verblijf in de doorgangswoning is een tijdelijke oplossing als je onvrijwillig en onverwacht dakloos bent geworden.

Voorwaarden

Je kan terecht in een doorgangswoning als je geen woning meer hebt:

  • omdat jouw woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is,

  • naar aanleiding van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving,

  • naar aanleiding van familiale conflicten

  • ten gevolge van een ramp zoals een brand of overstroming,

De duur van het verblijf in een doorgangswoning is afhankelijk van de individuele situatie van betrokkene. Het verblijf heeft een tijdelijk karakter van maximum 2 maanden, te verlengen met 1 maand op basis van een gegrond sociaal verslag. De gebruiker zal in deze periode moeten aantonen dat hij/zij intensief op zoek is naar een andere woning.

De duur van het verblijf van een noodwoning is afhankelijk van de individuele situatie van betrokkene. Het verblijf heeft een tijdelijk karakter. De gebruiker zal zoeken naar een alternatieve oplossing, zoals het huren van een andere woning, het verblijven bij derden, … en zal tevens alle nodige acties bij zijn/haar brandverzekeringsmaatschappij ondernemen.

Procedure

Een noodwoning kan enkel worden toegewezen door de burgemeester binnen zijn bevoegdheid door de wet bepaald. De burgemeester kan zijn bevoegdheid per dossier delegeren naar de sociale dienst van het OCMW.

Een doorgangswoning kan enkel worden toegekend door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst of door de voorzitter van het BCSD binnen zijn bevoegdheid van toekenning van dringende hulpverlening van ons huishoudelijk reglement.

Wat meebrengen?

Breng bij het eerste contact met het OCMW jouw identiteitskaart mee.

Het is ook mogelijk dat de maatschappelijk werker je nog bijkomende zaken vraagt.

Verklaring over cookies