UITPAS met kansentarief

Als je een laag inkomen hebt, kun je een goedkope UITPAS kopen, waarmee je grote kortingen krijgt voor UITPAS-activiteiten in je stad of gemeente.

Mensen met een laag inkomen kunnen een UiTPAS kopen aan een sterk verminderd tarief (meestal €1) en genieten 75% korting bij deelname aan UiTPAS-activiteiten in de eigen UiTPAS-gemeente of regio (Meetjesland).

Voorwaarden

Om recht te hebben op een UiTPAS Meetjesland met kansentarief moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

- je bent inwoner van Assenede, Eeklo, Kaprijke, Wachtebeke of Zelzate en hun deelgemeenten, of je hebt er je gewoonlijke verblijfplaats;
- én je hebt hoogstens één bescheiden woning in eigendom waarvan het niet-geïndexeerd Kadastraal Inkomen niet meer bedraagt dan 745 euro (referentietijdstip: 1 januari 1975);
- én je behoort tot één van onderstaande categorieën:

  • je hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming i.k.v. ziekte- en invaliditeitsverzekering; of

  • je hebt recht op een (equivalent) leefloon; of

  • je bent in budgetbeheer bij de OCMW’s van Assenede, Eeklo, Kaprijke, Wachtebeke of Zelzate of CAW Oost-Vlaanderen; of

  • je bent toegelaten tot collectieve schuldenregeling bij een erkend schuldbemiddelaar; of

  • je verblijft als asielzoeker in het Rode Kruis Opvangcentrum te Eeklo of een Lokaal Opvanginitiatief in Assenede, Wachtebeke, Kaprijke of Zelzate.

Indien je niet behoort tot één van bovenstaande categorieën maar toch een beperkt inkomen hebt, dan kan een medewerker van het OCMW je financiële situatie bekijken. Op basis van dit onderzoek kan het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het betreffende OCMW eventueel beslissen om je toch een UiTPAS Meetjesland met kansentarief toe te kennen.

De UiTPAS Meetjesland met kansentarief wordt toegekend aan elke rechthebbende met inbegrip van de inwonende gezinsleden die ten laste zijn van de gerechtigde.

Procedure

Breng de nodige documenten mee naar een van de zitmomenten:

  • Op dinsdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het Sociaal Administratief Centrum, Kleine Landeigendomlaan 2A.

  • Op donderdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur in lokaal dienstencentrum De Kastanje, Kastanjeplein 1.

Links

Bedrag

De UiTPAS met kansentarief kost 1 euro.

Voordelen

je krijgt 75% korting op je deelname aan vrijetijdsactiviteiten (speelplein, sportkampen, uitstappen, enz.)

Verklaring over cookies