Gemeentelijke premie voorhuwelijkssparen

Als je gaat trouwen en je deed aan voorhuwelijkssparen bij een erkende mutualiteit of financiële instelling, ontvang je een extra gemeentelijke premie voor voorhuwelijkssparen.

Voorwaarden

  • Personen die in het huwelijk treden en aantonen gedurende minstens 3 jaar stortingen te hebben gedaan voor het voorhuwelijkssparen

  • Je woont 1 jaar in de gemeente.

Wat meebrengen?

  • attest van voorhuwelijksparen waarbij wordt aangetoond dat gedurende minstens 3 jaar stortingen voor het voorhuwelijkssparen zijn uitgevoerd.

  • het huwelijksboekje voor de gehuwden of een gedateerd uittreksel van samenstelling van het gezin waaruit formeel het moment van samenwonen blijkt of een afschrift van de verklaring van wettelijke samenwoning, afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de

    gemeenschappelijke woonplaats.

  • identiteitskaart.

Voordelen

Je ontvangt een eenmalige premie van 40 euro.

Regelgeving

Links

Verklaring over cookies