Tegemoetkoming in de kosten voor kadervorming voor animatoren in het jeugdwerk

Vanaf 16 jaar kan een jongere animator in het jeugdwerk worden. Hiervoor kan hij kadervorming volgen.

Je krijgt een tegemoetkoming voor de kosten hiervan.

Voorwaarden

Voor wie:

 • Je woont in Zelzate en bent tussen de 16 en 25 jaar

 • of je bent lid van een erkend Zelzaats jeugdinitiatief

Voorwaarden:

 • De vorming is ingericht door een organisatie die erkend is door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Jeugd.

 • Je kan een attest voorleggen aan de jeugddienst

 • Het cursusgeld wordt niet (gedeeltelijk) terugbetaald door een andere instantie

 • Je neemt deel aan minstens 1 gemeentelijke openbare activiteit georganiseerd door de jeugddienst of jeugdraad.

 • Individuele jongeren stellen zich ook kandidaat om minstens twee weken als monitor te werken op de gemeentelijke speelpleinwerking.

Procedure

Voor 30 september dien je het attest in op de jeugddienst.

 • Hierop staat het bedrag, de plaats, de periode en de hoofdverantwoordelijke van de cursus.

 • het rekeningnummer van de jeugdvereniging

 • individuele jongeren vermelden hun eigen rekeningnummer en adres

Dit wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, die uiterlijk op 30 november beslissen.

Wat meebrengen?

 • Bewijs van betaling.
 • Deelname-attest.

Voordelen

Het cursusgeld voor het behalen van een attest animator in het jeugdwerk wordt 100 procent terugbetaald.

Verklaring over cookies