Samenwerkingen en partners

WZC Zilverbos

Woonzorgcentrum Zilverbos is het enige WZC op het grondgebied Zelzate. Je kan er ook terecht voor kortverblijf. Het bestuur van het woonzorgcentrum is in handen van de vzw Woonzorgcentrum Zilverbos. De Raad van bestuur heeft als opdracht om, samen met de directie en in een intense samenwerking en overleg met alle medewerkers, een betaalbare en kwaliteitsvolle zorg aan te bieden aan alle bewoners.

Contact:
Bloemenboslaan 30
9060 Zelzate
Tel.: 09 311 30 00
E-mail: info@wzczilverbos.be
www.wzczilverbos.be

Wooneco

Wooneco geeft info en advies rond wonen en energie. Je kan er terecht voor info over de huurwetgeving en dit zowel als huurder of verhuurder, woonkwaliteit, inschrijving sociale huisvesting, wekelijks overzicht te huur staande panden in het werkingsgebied, renovatie- en energiepremies, duurzaam bouwadvies, screening energiefactuur, aanvraag energiescan,… . Sinds 2021 zijn zij ook het aanspreekpunt voor het meldpunt antidiscriminatie op de huurmarkt. De dienstverlening is gratis voor alle inwoners van Zelzate.

Je kan ook heel veel info terugvinden op hun website: https://wooneco.be/

Wooneco heeft zijn hoofdbureau in Panhuisstraat 1 in Destelbergen maar elke dinsdag is een adviseur aanwezig in het SAC (Kleine Landeigendomlaan 2A) van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 in LDC De Kastanje (Kastanjeplein 1).  Een afspraak kan gemaakt worden via mail zelzate@wooneco.be of 09 218 91 69.

Welzijnsband Meetjesland

Welzijnsband Meetjesland werd opgericht om de samenwerking tussen OCMW’s op een aantal beleidsterreinen mogelijk te maken.
De publieksgerichte diensten van Welzijnsband Meetjesland zijn:

  • Arbeidstrajectbegeleiding
  • Studie- en opvoedingsondersteuning aan huis via De Katrol
  • Schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling
  • Wijkwerk
  • MIRIAM-project voor ondersteuning van alleenstaande mama's: www.welzijnsband.be/miriam 

Contact:
Oostveldstraat 91 bus 1
9900 Eeklo
Tel.: 09 247 10 81
Mail: info@welzijnsband.be
www.welzijnsband.be

SAAMO

SAAMO (het vroegere Samenlevingsopbouw) is sinds 2020 actief in Zelzate en heeft hier een aantal projecten lopen.

Zo is er in 2020 gestart met het project Gezond wonen in Debbautshoek. Het project richt zich vooral op bewoners te informeren en te sensibliseren rond gezonde huisvesting en samen met de buurtbewoners in te zetten op een gezonde woonomgeving.

Met de steun van het Europees sociaal fonds realiseert Samenlevingsopbouw het project TRAVAK Zelzate om tegemoet te komen aan de noden die jongeren ervaren in hun zoektocht naar werk en/of andere obstakels in hun leven.

Meer info over de werking van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen: www.saamo.be/oost-vlaanderen

Compaan

Compaan is ook een maatwerkbedrijf – voorheen ‘sociale werkplaats’ genaamd – wat betekent dat Compaan werk op maat bieden aan wie elders moeilijker aan de slag kan. Jongeren en werkzoekenden geven ze de kans om via/binnen Compaan werkervaring op te doen.

Info: www.compaan.be

CVBA Wonen

Cvba Wonen is een erkende sociale huisvestingsmaatschappij. De cvba Wonen biedt alle activiteiten van de sociale huisvesting aan onder één dak. Je kan er terecht voor het kopen van een sociale koopwoning, het kopen van een sociale kavel, het aangaan van een sociale lening en het huren van een sociale woning of appartement.

Contact:
Marcel Mollelaan 17
9060 Zelzate
Tel.: 09 344 54 59
Mail: info@cvbawonen.be
www.cvbawonen.be

Drugpunt

Drugpunten zijn Oost-Vlaamse intergemeentelijke drugpreventiediensten die problemen door druggebruik willen helpen voorkomen. De Drugpunten werken lokaal en op maat, maar hanteren daarbij dezelfde principes en strategie. De basis van elk Drugpunt bestaat uit twee delen:

  • Informatie, advies en begeleiding: Onder de noemer 'vroeginterventie' kan men bij drugpunt terecht met alle vragen rond drugs en druggebruik, ook wanneer het gebruik nog niet problematisch is. Samen met een medewerker wordt gezocht naar de beste begeleiding.
  • Preventie: Omdat voorkomen beter is dan genezen, heeft elk Drugpunt een stevig preventieaanbod. Dit kan gaan om een vorming, een lezing, preventielessen op school, grootschalige communicatiecampagnes... De Drugpunten ontwikkelden en verdeelden reeds heel wat succesvolle campagnes en projecten, steeds op maat van de doelgroep of organisatie.

Zelzate is lid van het Drugpunt Puyenbroeck. 

Contact:
Tel.: 0472 17 48 82 (ook via whatsapp)
Mieke.driessens@drugpunt.be

Interessante linken

VDAB

Agentschap integratie en inburgering

Meetjeslandse bouwmaatschappij

Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland

Verklaring over cookies