Archeologische ensembles

Wat moet je doen met archeologische vondsten op jouw terrein?

Vond er een archeologische onderzoek plaats op een terrein dat je eigendom is? Als eigenaar van de grond ben je ook eigenaar van de vondsten en de opgravingsgegevens die het resultaat zijn van de opgraving.

Verplicht bewaren

Het geheel van vondsten en administratie dat voortvloeit uit een archeologische opgraving wordt een archeologisch ensemble genoemd. Zo’n archeologisch ensemble heeft een erfgoedwaarde. Dat wil zeggen dat het iets bijdraagt aan onze kennis over het verleden en daarom als waardevol wordt beschouwd. Als eigenaar ben je wettelijk verplicht om dit ensemble als een geheel te bewaren, in goede staat te houden en ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk onderzoek (artikel. 5.2.1. van het Onroerenderfgoeddecreet). Als je ervoor kiest om zelf zorg te dragen voor een ensemble, moet je in de eerste plaats over een geschikte ruimte beschikken waar je het ensemble veilig kunt bewaren. Bovendien moeten de vondsten zo verpakt worden dat hun toestand stabiel blijft. De bewaarplaats van een archeologisch ensemble moet steeds bekend zijn, daarom ben je verplicht om elke verplaatsing van de bewaarplaats te melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Ook moet een ensemble raadpleegbaar blijven voor onderzoek.

Erkend onroerenderfgoeddepot

Je kan er echter voor kiezen om je ensemble te deponeren in een erkend onroerenderfgoeddepot. Op die manier draag je de verantwoordelijkheid en wettelijke zorgplichten voor het ensemble over aan het depot. In een onroerenderfgoeddepot wordt een ensemble nauwgezet, kwalitatief en duurzaam bewaard en beheerd, zodat het voor onderzoekers of publieksgerichte initiatieven beschikbaar blijft. Sinds 2016 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zelzate en de Stad Gent dat het mogelijk maakt om archeologische ensembles uit Zelzate te bewaren in het erkende onroerend erfgoed depot De Zwarte Doos.

Wat moet je doen?

Wil je een ensemble onderbrengen in het onroerenderfgoeddepot dan vul je de Verklaring van Schenking in en je bezorgt dit document aan de dienst Ruimte en Wonen, Grote Markt 1, 9060 Zelzate (stedenbouw@zelzate.be).

Nadien neem je contact op met het onroerenderfgoeddepot De Zwarte Doos om de effectieve overdracht van het archeologisch ensemble te bespreken (09 266 57 90 en  dienst.archeologie.monumenten@stad.gent).

Verklaring over cookies