Vastgoedinformatie

INFORMATIEPLICHT

Bij de verkoop van een onroerend goed dient de verkoper, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art.5.2.5 en volgende artikels), te voldoen aan de informatieplicht. 
Deze informatie bestaat uit drie attesten:

  • een uittreksel van het vergunningenregister;
  • een uittreksel van het plannenregister;
  • een document vastgoed inlichtingen.

Deze drie attesten worden gebundeld in één document.

Er worden geen papieren exemplaren meer opgestuurd. Er wordt een PDF gegenereerd die beschikbaar is in het VIP.

DIGITALE AANVRAAG

Hoe kan je je aanvraag doen? Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in het eNotariaat.
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.
  • Burger: je kan een aanvraag doen via mijn Burgerprofiel en doorklikken naar Woningpas
  • Andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: de aanvraag gebeurt via het Vastgoedinformatieplatform

De aanvraag wordt binnen de 30 dagen behandeld

Aanvragen openbaar domein

Het is momenteel nog niet mogelijk om aanvragen voor openbaar domein te doen voor ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’. Deze functionaliteit (polygoon intekenen) wordt later voorzien. In tussentijd kunnen deze aanvragen nog steeds via de gemeente gebeuren.

Urgente aanvragen

Het is niet mogelijk om dossiers als ‘urgent’ in te dienen en dusdanig te laten behandelen. Aanvragers doen best tijdig hun aanvraag, rekening houdend met de maximale aflevertermijn die momenteel 30 dagen bedraagt. Met de komst van het Vastgoedinformatieplatform beogen we een snellere aflevertermijn op termijn.

BEDRAG PER PERCEEL

De prijs van de ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ bestaat uit:

  • een gemeentelijke retributie van 80 euro
  • een platformretributie van 36,5 euro per perceel

Deze retributies worden doorgerekend aan de aanvrager per dossier ter vergoeding van de dienstprestatie van het lokaal bestuur en van het platform.

Op het ogenblik dat een dossier wordt aangevraagd zal deze aangerekend worden. Ingediende dossiers worden niet terugbetaald. Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 80 euro per kadastraal perceel.

Meer info vind je hier.

Annuleren van aanvragen

Let op! Dossiers annuleren is niet meer mogelijk sinds het in werking treden van het decreet. Er zal voor geannuleerde dossiers geen terugbetaling voorzien worden door het platform. Eventuele creditering blijft wel mogelijk bij technische fouten.

Indien toch een dossier geannuleerd moet worden: Contacteer het vastgoedinformatieplatform via vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be

MEER INFO

Navigeer door de gebruikersomgeving voor alle informatie over het platform zoals de inhoud van een dossier vastgoedinlichtingen.

We zijn er samen met de initiatiefnemers (de Vlaamse regering, VVSG, CIB en FedNot) van overtuigd dat dit platform efficiëntiewinsten zal teweegbrengen voor alle partijen.

Meer informatie over het platform vind je hier.

Verklaring over cookies