Vastgoedinformatie

Informatieplicht

Bij de verkoop van een onroerend goed dient de verkoper, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art.5.2.5 en volgende artikels), te voldoen aan de informatieplicht. 
Deze informatie bestaat uit drie attesten:

 • een uittreksel van het vergunningenregister;
 • een uittreksel van het plannenregister;
 • een document vastgoed inlichtingen.

Deze drie attesten worden gebundeld in één document.

Er worden geen papieren exemplaren meer nagestuurd: enkel de pdf naar het opgegeven e-mailadres blijft behouden.

Digitale aanvraag

Toegang tot het E-loket

Als je het loket voor de eerste maal gaat gebruiken, moet je

 • eerst toegang tot de toepassing vragen en het kantoor aanmaken (STAP 1);
 • wachten tot je een mail ontvangt dat de aanvraag goedgekeurd is;
 • op de persoonlijke pagina medewerkers toevoegen aan het kantoor (STAP 2);
 • waarna die medewerkers met hun eigen id of token attesten kunnen aanvragen (STAP 3).

Afhankelijk van wat je wil gaan doen, kies je één van de onderstaande mogelijkheden.
Onderaan deze pagina vind je een korte handleiding.
Je hebt steeds je identiteitskaart of federaal token nodig.

Stap 1

Aanvraag toegang notaris 

Met de identiteitskaart van de notaris of een medewerker worden de gegevens van het kantoor ingevuld.
De aanvraag wordt door de gemeente goedgekeurd. Dit gebeurt zo snel mogelijk.
Pas nadien kunnen medewerkers via de persoonlijke pagina aan het kantoor worden toegevoegd.

Stap 2 

Indien nodig de persoonlijke pagina van het kantoor bekijken en wijzigen 

Op deze pagina kan je medewerkers aan het kantoor toevoegen, de gegevens van het kantoor aanpassen en aanvragen opvolgen.
Dit moet met de identiteitskaart van de persoon die in stap 1 het kantoor heeft aangemaakt!
Pas nadien kunnen de toegevoegde medewerkers attesten aanvragen.

Stap 3 

Aanvraag notarisattest

Elke medewerker die aan het kantoor werd toegevoegd, kan met zijn eigen identiteitskaart aanvragen doen.
Voor elk kadastraal perceel moet een nieuwe aanvraag gebeuren.
De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd op een server en blijven toegankelijk.

Aandachtspunten

De attesten worden verstuurd naar het e-mailadres dat werd opgegeven voor het kantoor.
Neem best een e-mailadres waarvan de medewerkers van het kantoor de postbus kunnen inkijken.
Het attest is ook beschikbaar op de persoonlijke pagina.

Als je het kantoor hebt aangemaakt, kan je niet onmiddellijk naar stap 2. De aanvraag tot toegang moet eerst worden goedgekeurd.

De aanvraag wordt binnen de 30 dagen behandeld

Bedrag per perceel

 • Voor een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister: 50 euro
 • Voor het afleveren van het inlichtingenformulier vastgoedinformatie: 70 euro
 • Voor het afleveren van de uittreksels en de vastgoedinformatie: 80 euro
 • Alle aanvragen worden afgerekend met een factuur op het einde van de maand.

Handleiding

Handleiding digitale aanvraag vastgoedinformatie 

Verklaring over cookies