Milieuraad

Soort vereniging: Natuur

Contactpersoon: Oscar Wolfaert

De milieuraad heeft een drieledige doelstelling.
1) De milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van het leefmilieu, het landschap en de natuur in de gemeente.
2) De milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk klimaat , milieu- en natuurbeleid.
3) De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake klimaat,milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

Milieuraad

Verklaring over cookies