Phila Zelzate

Soort vereniging: Socio-cultureel

Contactpersoon: Theo Van Damme

Maandelijkse ledenvergadering met ruildienst en filatelistische tombola, filatelistische activiteiten waaronder culturele voordracht en ruilbeurs. 2-maandelijks clubblad.

Phila Zelzate

Verklaring over cookies