Kermissen en folklore in Zelzate

Kermissen

Zelzate heeft een rijke traditie aan kermissen. Elk jaar worden er vier grote kermissen georganiseerd in Zelzate Oost en West. Daarnaast zijn er nog verschillende kleine wijkkermissen.

Hieronder vind je data voor de kermissen van 2022. Deze data zijn onder voorbehoud. Het plaatsvinden van de kermissen hangt af van de coronamaatregelen die op dat moment gelden.

  • Paaskermis: Grote Markt, van vrijdag 15 april tot en met zondag 24 april 2022.
  • Kermis op het Groenplein: van donderdag 26 mei tot en met zondag 29 mei 2022.
  • Debbautshoek Kermis: Wijk Debbautshoek, van vrijdag 1 tot met zondag 3 juli 2022.
  • Kattekermis: Wijk De Katte, van vrijdag 5 augustus tot en met dinsdag 9 augustus 2022.
  • Augustuskermis: Grote Markt, van vrijdag 12 augustus tot en met maandag 22 augustus 2022.
  • Wittouckkermis: Wittouck, van vrijdag 26 augustus tot en met zondag 28 augustus 2022.

Carnaval

Carnaval en Zelzate zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gemeente kent een zeer rijke geschiedenis voor het vieren van carnaval. Jammer genoeg is er veel verloren gegaan en is er een tijd geen carnaval meer gevierd in Zelzate.

Enkele jaren geleden is er een werkgroep carnaval opgericht, die het carnaval nieuw leven wil inblazen. In samenwerking met het lokaal bestuur en de gemeentelijke feestcommissie wordt er elk jaar een scholenstoet, kindercarnaval en een avondstoet georganiseerd in Zelzate.

Meer info over carnaval en andere activiteiten van het organisatiecomité Oowé (nieuwe naam voor werkgroep carnaval) vind je op hun facebookpagina.

De Reuzen van De Katte

De reuzenfamilie van onze volkswijk De Katte zijn, hoe kan het ook anders, katten. De rosse kater Felix en de grijze kattin Mina zijn het ouderpaar. Zij dateren van 1959. Hun kinderen Minoe en Pierken werden geboren in 1961. In 2007 kwamen er de beide kleinkinderen Minette en Pitoe bij naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het feestcomité.

Jaarlijks wordt in de wijk de Kattenstoet georganiseerd als hoogtepunt van Kattekermis. Goed weer, veel volk, leuke muziekkorpsen en vele reuzen die de Zelzaatse kattenreuzen vergezellen maken een bezoek aan dit evenement echt de moeite waard.

Meer info over de reuzen van De Katte en de Kattestoet vind je op de facebookpagina van Feestcomiteit De Katte.

(foto: Feestcomiteit De Katte)

Verklaring over cookies