Kermissen en folklore in Zelzate

Kermissen

Zelzate heeft een rijke traditie aan kermissen. Elk jaar worden er vier grote kermissen georganiseerd in Zelzate Oost en West. Daarnaast zijn er nog verschillende kleine wijkkermissen.

Hieronder vind je data voor de kermissen van 2023.

  • Paaskermis: Grote Markt, van vrijdag 7 april tot en met zondag 16 april 2023.
  • Kermis op het Groenplein: van donderdag 18 mei tot en met zondag 21 mei 2023.
  • Debbautshoek Kermis: Wijk Debbautshoek van 7 tot en met 9 juli 2023.
  • Kattekermis: Wijk De Katte, van vrijdag 4 augustus tot en met dinsdag 8 augustus 2023.
  • Augustuskermis: Grote Markt, van vrijdag 11 augustus tot en met maandag 21 augustus 2023.
  • Wittouckkermis: Wittouck, van vrijdag 25 augustus tot en met zondag 27 augustus 2023.

Carnaval

Carnaval en Zelzate zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gemeente kent een zeer rijke geschiedenis voor het vieren van carnaval.

De laatste jaren is carnaval aan een nieuwe opmars bezig door de inspanningen van organisatiecomité Oowé herleeft carnaval stilaan terug. De gemeentelijke feestcommissie organiseert in samenwerking met het lokaal bestuur een scholenstoet en een avondstoet in Zelzate. Organisatiecomité Oowé organiseert jaarlijks het kindercarnaval.

Meer info over carnaval en andere activiteiten van de gemeentelijke feestcommissie vind je op hun facebookpagina.

De Reuzen van De Katte

De reuzenfamilie van onze volkswijk De Katte zijn, hoe kan het ook anders, katten. De rosse kater Felix en de grijze kattin Mina zijn het ouderpaar. Zij dateren van 1959. Hun kinderen Minoe en Pierken werden geboren in 1961. In 2007 kwamen er de beide kleinkinderen Minette en Pitoe bij naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het feestcomité.

Jaarlijks wordt in de wijk de Kattenstoet georganiseerd als hoogtepunt van Kattekermis. Goed weer, veel volk, leuke muziekkorpsen en vele reuzen die de Zelzaatse kattenreuzen vergezellen maken een bezoek aan dit evenement echt de moeite waard.

Meer info over de reuzen van De Katte en de Kattestoet vind je op de facebookpagina van Feestcomiteit De Katte.

(foto: Feestcomiteit De Katte)

Verklaring over cookies