Initiatief buitenschoolse opvang (IBO)

In het kader van haar Initiatief Buitenschoolse Opvang organiseert het OCMW van Zelzate op 2 locaties de opvang van schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Bij IBO Speelwolk (Zelzate West) en IBO Villa Wapiwi zijn alle kinderen welkom en kunnen zij rekenen op de deskundige en aangename begeleiding door een team van speciaal opgeleide mensen.

Praktisch

Voor de voorschoolse opvang kunnen de kinderen er terecht vanaf 07.00 uur tot ze door de begeleidster naar school worden gebracht. Na afloop van de school worden de kinderen terug afgehaald en kunnen zij blijven tot 18.30 uur. Op woensdag is er opvang van 11.00 uur tot 18.30 uur.

Naast de voor- en naschoolse opvang bestaat er ook een speciale vakantiewerking. Tijdens vakantiedagen kunnen de kinderen de ganse dag in de opvang terecht van 07.00 uur tot 18.00 uur. Er is een goedgevuld programma met geleide activiteiten, vrij spel en af en toe een uitstapje.

Er zijn twee locaties:

IBO De Speelwolk

Hoogbouwplein 66
9060 Zelzate
Tel: 09 357 61 07

IBO Villa Wapiwi

Burg. J. Chalmetlaan 50a
9060 Zelzate
Tel: 09 367 02 76

Tarieven

De ouderbijdragen zijn vastgesteld volgens de reglementering van Kind & Gezin. Contacteer het onthaal voor informatie over de tarieven en inschrijving. Wanneer meerdere kinderen uit hetzelfde gezin aanwezig zijn wordt een korting van 25% gegeven.

Op vakantiedagen, op woensdag en op schoolvrije dagen kunnen de kinderen een maaltijd eten in de opvang. Aan de ouders wordt gevraagd deze warme maaltijd een dag voordien voor 10.00 uur 's morgens te bestellen. Uiteraard kunnen de kinderen ook zelf boterhammen meenemen. Zowel bij voor- en naschoolse opvang als tijdens de vakantieopvang is er voor de kinderen steeds een vieruurtje voorzien.

Naast deze vastgelegde ouderbijdragen bestaat er voor de ouders ook de mogelijkheid om een sociaal tarief aan te vragen.

Info en inschrijven

Neem contact op via 09 367 02 76 of stuur een mail naar info.ibo@zelzate.be. Je kan ook langskomen op één van de twee locaties. Hiervoor maakt je het best op voorhand een afspraak.

Formulieren

Jaarlijkse sluitingsdagen IBO

Huishoudelijk reglement IBO + bijlage (tarieven)

Buitenschoolse opvang De Speelwolk

Openingsuren

MA
7:00 - 18:30
DI
7:00 - 18:30
WO
11:00 - 18:30
DO
7:00 - 18:30
VR
7:00 - 18:30
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Buitenschoolse opvang Villa Wapiwi

Openingsuren

MA
7:00 - 18:30
DI
7:00 - 18:30
WO
11:00 - 18:30
DO
7:00 - 18:30
VR
7:00 - 18:30
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies