Een geveltuin brengt groen in de straat

Geveltuinen zijn altijd een goed idee! Ze brengen meer sfeer in je straat, zorgen voor schaduw op warme dagen en minder wateroverlast bij hevige regen. Planten zorgen voor meer biodiversiteit en bieden voedsel aan vogels en insecten. Breng de natuur tot in je straat met een geveltuintje!

Een geveltuintje is een beplant gedeelte van het voetpad, langs de gevel van je pand. Na goedkeuring voor de aanplant van de geveltuin mag je de verharding uitbreken om daar te planten. Om een geveltuintje te maken, heb je toestemming nodig van het college van burgermeester en schepenen. Je kan een geveltuintje aanvragen via het aanvraagformulier op de gemeentelijke website.

Regels voor een geveltuin

De geveltuin moet aan een aantal regels voldoen. Dit zijn de belangrijkste:

  • De verharding mag enkel uitgebroken worden over een breedte van maximaal 0,30 meter (1 betontegel). Meerdere tegels naast elkaar opbreken mag, maar er moet 0,30 meter afstand gehouden worden van het aanpalende eigendom.
  • Het voetpad moet minstens 1,50 meter breed zijn, zodat na aanleg de vrije doorgang voor voetgangers minstens 1,20 m bedraagt.
  • De uitgebroken betegeling kan gebruikt worden als afboording van het tuintje. De bewoners moeten de uitgebroken tegels te bewaren.
  • De beplanting van de geveltuin moet aangepast zijn aan de omstandigheden. Giftige, stekelige of doornige planten zijn verboden. Breed uitgroeiende planten worden best vermeden.
  • Er moet minstens één doorlevende plant gebruikt worden, de overige mogen seizoenplanten zijn. De planten worden altijd in volle grond geplaatst.
  • Straatnaamborden of pictogrammen moeten leesbaar blijven na de plaatsing van de geveltuin.

Bekijk hier het volledige reglement voor de geveltuin en de lijst met toegelaten planten.

Hoe aanvragen?

  • Via het aanvraagformulier. Je bezorgt dit aan de technische dienst via technischedienst@zelzate.be.
  • Als je huurder bent van het pand, dan moet je schriftelijke toestemming krijgen van de eigenaar.
  • Je bezorgt een schets en de afmetingen van de geveltuin, samen met een foto van de gevel.
  • Je stuurt ook een lijst van planten mee die zouden gebruikt worden.
Verklaring over cookies