Tijdelijke inname openbaar domein

Indien u tijdelijk een gedeelte van het openbaar domein wenst in te nemen of als u werkzaamheden moet uitvoeren op de openbare weg, dan moet u hiervoor vooraf toelating vragen.

Mail naar tijdelijke_inname@zelzate.be

Vaak gaat het om een inname van de berm, de stoep, het fietspad of in sommige gevallen over de rijbaan.

Deze inname kan immers nodig zijn wanneer:

 • u werken wenst uit te voeren aan uw woning;
 • uw bouwwerken starten of tijdens de uitvoering van de bouwwerken;
 • er tijdens verbouwingswerken een container voor puin moet worden geplaatst;
 • u tijdens uw verhuis gebruik maakt van een lift of verhuiswagen;

Duur van de inname

 • Inname van maximaal 2 dagen : de aanvraag moet minstens 14 dagen op voorhand worden ingediend.
 • Inname van meer dan 2 dagen :  de aanvraag moet minimum 4 weken op voorhand worden ingediend;

De aanvraag bevat :

Let op de aanvraagtermijn!

 • naam en adres van de aanvrager;
 • plaats van inname van het openbaar domein;
 • periode van inname van het openbaar domein;
 • reden van inname van het openbaar domein;
 • afmetingen van de inname. ( een plannetje of een schets mag ook)

Een aanvraagformulier vindt u hier.

Kan u het zo volledig als mogelijk indienen?

Daarna wordt de aanvraag beoordeeld. Van de beslissing wordt u op de hoogte gebracht, bij voorkeur op uw e-mailadres.

Er wordt een belasting geheven van 10,00 euro per begonnen dag vanaf de derde dag voor de inname van de berm, de stoep, het fietspad of in sommige gevallen over de rijbaan.

U kan het ingevulde formulier versturen naar volgend e-mailadres: tijdelijke_inname@zelzate.be of het ingevulde formulier indienen op het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate. Tel.: 09 353 42 00.

 

Verklaring over cookies