Rampenfonds

Als je schade hebt geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel, dan kan je dat uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel melden bij het Vlaams Rampenfonds. Dat is niet hetzelfde als een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Dat kan pas als het Vlaams Rampenfonds de ramp erkent. 

Erkenningsprocedure

In de erkenningsprocedure als ramp is er een verschil tussen:
  • Schade melden zodat het Vlaams Rampenfonds het schadelijk weersverschijnsel eventueel als ramp kan erkennen (zie info op deze pagina).
  • Een aanvraag indienen voor een schadevergoeding nadat een schadelijk weersfenomeen erkend werd als ramp (zie aanvraagprocedure particulieren of aanvraagprocedure ondernemers op de website van het Vlaams Rampenfonds).

Hoe melden?

Online

Je meldt je schade het best via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds.

Dit heeft volgende voordelen:

  • Je hebt de garantie dat je melding correct en tijdig werd ingediend. 
  • Je ontvangt een ontvangstbevestiging en een persoonlijk meldingsnummer.
  • Je ontvangt na de eventuele erkenning als ramp automatisch een melding dat uw schade (al dan niet) gelegen is in een als ramp erkende gemeente en dat je eventueel een aanvraag voor een vergoeding van het Vlaams Rampenfonds kunt indienen via het e-loket. 
  • De informatie die via het e-loket gevraagd wordt volstaat om je melding correct te verrichten. Je hoeft geen bijlagen toe te voegen aan je melding.

Op papier

Als je je schademelding liever via een formulier indient, dan kan je het meldingsformulier downloaden.

Stuur het ingevulde meldingsformulier naar het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of naar het adres van het Vlaams Rampenfonds vermeld in het formulier. Bij je schademelding hoef je geen bijlagen te voegen.

Meer info

Meer info lees je op de website van het Vlaams Rampenfonds.
Verklaring over cookies