Samenstelling van de raad van maatschappelijk welzijn (OCMW-raad)

De OCMW-raadsleden zijn van rechtswege verkozen doordat ze verkozen werden als gemeenteraadsleden.

De OCMW-raad is het hoogste beslissingsniveau bij het OCMW van Zelzate. De OCMW-raad stelt het algemene beleid vast voor het OCMW van Zelzate en vervult de wetgevende taken van het OCMW. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van prioriteiten bij het verdelen van het beschikbare budget, een debat over het personeelsbeleid,… De OCMW-vergadering is dé plaats voor het openbare politieke debat. Op deze site verneemt u wanneer de raad vergadert, welke zaken er op de vergadering besproken worden en welke beslissingen er uiteindelijk genomen zijn.

De OCMW-raad houdt zich echter niet bezig met de dagelijkse gang van zaken in de gemeente, dat is de taak van het vast bureau. De OCMW-raad kan het vast bureau wel controleren bij het uitvoeren van het dagelijks beleid.

Vooruit: 7 raadsleden

PVDA+: 6 raadsleden

VLD-SD: 3 raadsleden

Zelzate Positief: 1 raadslid

N-VA: 1 raadslid

VLAAMS BELANG: 1 raadslid

ONAFHANKELIJK: 4 raadsleden

Verklaring over cookies