OCMW Zelzate

In elke stad of gemeente is er een OCMW, een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. De opdracht van het OCMW spitst zich dus toe op het verzekeren van het welzijn van elke burger.

Het OCMW van Zelzate is gevestigd in de gebouwen van het SAC (Sociaal en administratief Centrum) in de Kleine Landeigendomlaan 2A in Zelzate. Het OCMW staat open voor alle Zelzatenaren. Daarbij spelen leeftijd, achtergrond, cultuur en overtuiging geen enkele rol. Iedereen heeft namelijk het recht op een goede huisvesting, gezondheidszorg of voldoende financiële middelen, en dus een menswaardig bestaan.

Je kan bij ons met elke vraag terecht, hoe groot of hoe klein die ook is. Wacht dus niet tot de problemen u boven het hoofd groeien om contact op te nemen. De missie van het OCMW Zelzate is: "Gedreven door respect en met warme deskundigheid, werken wij samen aan wel-zijn, voor iedereen, elke dag weer.

Ons OCMW wordt bestuurd door het vast bureau, de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) en het bijzonder comité voor sociale dienst (BCSD).

Raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad)

De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste beslissingsniveau bij het OCMW van Zelzate. De raad stelt het algemene beleid vast en vervult de wetgevende taken van het OCMW. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van prioriteiten bij het verdelen van het beschikbare budget, een debat over het personeelsbeleid,… De raad voor maatschappelijk welzijn  is dé plaats voor het openbare politieke debat.

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert minstens één keer per maand. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor het publiek, behalve wanneer agendapunten worden besproken die over personen gaan (het zogenaamde besloten gedeelte).

Hier verneem je de samenstelling van de raad, wanneer de raad vergadert, welke zaken er op de vergadering besproken worden en welke beslissingen er uiteindelijk genomen zijn:

Deontologische code en huishoudelijk reglement

Het vast bureau

Het Vast Bureau telt 5 leden, de voorzitter inbegrepen, en behartigt de zaken van dagelijks bestuur en de dagelijkse werking van het OCMW. Het Vast Bureau beslist o.a. over interne organisatie en werking van de interne diensten van OCMW, voorbereiding en opvolging van de organisatiebeheer en -beheersing, goedkeuren van de te betalen bedragen van het exploitatiebudget, bepaalde gunningen, personeelszaken, verlofregelingen, loopbaan- en prestatievermindering en afwezigheid, aanstellingen, het aanvaarden van stagedoende leerlingen en studenten, overplaatsingen van personeelsleden, …

Samenstelling:

 • Brent Meuleman - voorzitter vast bureau - Vooruit
 • Isabel Dellaert - Vooruit
 • Luc Van Waesberghe - Vooruit
 • Steven De Vuyst - PVDA+
 • Dirk Goemaere - PVDA+

Ook de algemeen directeur is bij de vergaderingen aanwezig.

Huishoudelijk reglement van het vast bureau

Besluitenlijst van het vast bureau

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Dit comité komt geregeld bijeen om de beslissingen te nemen over de sociale dienstverlening. De maatschappelijk werkers brengen de voorstellen aan in het bijzonder comité.

Leden:

 • Dirk Goemaere - voorzitter BCSD - PVDA+
 • Gino D'Haene - Vooruit
 • Gino Gerres - Vooruit
 • Frank Bruggeman - onafhankelijk lid
 • Filip Bruggheman - onafhankelijk lid
 • Karel Van Bever - PVDA+
 • Terry Vermeulen - PVDA+

Ook de algemeen directeur of een door haar aangeduid personeelslid is bij de vergaderingen aanwezig.

Beleidsdocumenten

Jaarrekening

Budget

Meerjarenplan en rechtspositieregeling

OCMW Zelzate

Openingsuren

MA
9:00 - 11:45
DI
9:00 - 11:45
WO
9:00 - 11:45
DO
9:00 - 11:45
VR
9:00 - 11:45
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Extra info

OCMW Zelzate is telefonisch enkel bereikbaar elke werkdag tussen 9.00 uur en 11.45 uur.
Voor een gesprek met een maatschappelijk werker dient er vooraf een AFSPRAAK gemaakt te worden.

Verklaring over cookies