Aanmelden en inschrijven voor het basisonderwijs in Zelzate

Is jouw kind geboren in 2022 en gaat het voor de eerste keer naar school? Of wil je je kind veranderen van basisschool? Dan moet je je kind eerst digitaal aanmelden voordat je het kan inschrijven in een basisschool in Zelzate voor het schooljaar 2024-2025.

Voor het schooljaar 2024-2025 is de aanmeldingsperiode afgelopen. Er kan vanaf 23 mei 2024 vrij ingeschreven worden. De vrije plaatsen kunnen gecheckt worden via onderstaande link.

Klik hier om digitaal aan te melden. 

Raadpleeg hier de vrije plaatsen per school en leerjaar

Wie moet zich aanmelden?

Alle kinderen geboren in 2022

Ook kinderen die in november of december 2022 geboren zijn en pas starten met school op 1 september 2025.

Kinderen die van basisschool willen veranderen

Gaat je kind al naar school maar wil je van basisschool (kleuter- en lager onderwijs) veranderen vanaf september 2024? Dan moet je je kind eerst aanmelden.

Kinderen die al een broer of zus hebben op school en kinderen van personeel.

Zij hebben voorrang en worden als eerste gerangschikt bij het verdelen van de beschikbare plaatsen.

Kinderen die op een wachtlijst staan.

Kinderen die al op een wachtlijst staan, moeten aangemeld worden.

Kinderen geboren voor 2022 die nog niet naar school gaan.

Gaat je kind om een of andere reden nog niet naar school? Dan moet je je kind aanmelden voor het schooljaar 2024-2025.

Hoe aanmelden?

Stap 1: maak je schoolkeuze

Alle basisscholen van Zelzate nemen deel aan deze procedure. Jij bepaalt welke school je voorkeur wegdraagt. Tijdens de aanmeldingsprocedure zet je deze op de eerste plaats. Als er plaats is, wordt je kind aan die school toegewezen. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan is de afstand tussen het domicilieadres van het kind en de school bepalend. Je selecteert best meer dan één school voor het geval er niet voldoende vrije plaatsen zijn in de eerste school van je keuze.

Alle scholen van Zelzate vind je hier terug.

Stap 2: Meld je kind aan op de website

Iedereen moet zich aanmelden via de website zelzatebao.aanmelden.vlaanderen.

  • Broers en zussen en kinderen van personeelsleden kunnen zich aanmelden van 15 januari (9.00 uur) tot en met 30 januari (16.00 uur) 2024.
  • Alle andere kinderen kunnen zich aanmelden van 27 februari (9.00 uur) tot en met 19 maart (16.00 uur) 2024. De broers en zussen en de kinderen van personeelsleden kunnen zich tijdens deze periode ook nog aanmelden.

Haasten is niet nodig, het tijdstip van het aanmelden speelt geen rol. Na 19 maart kan je je kind niet meer aanmelden.

Stap 3: ontvang een bericht

Uiterlijk 19 april 2024 krijg je een e-mail of brief met het bericht in welke school je je kind kan inschrijven. Dit is een ticket om je kind te kunnen inschrijven op school. Je zal nooit een ticket krijgen voor een school die je zelf niet gekozen hebt.

Stap 4: inschrijven op school

Maak tussen 22 april en 13 mei 2024 een afspraak met de school waarvoor je een ticket kreeg. Tijdens die periode kan je je kind inschrijven. Opgelet! Kom je niet tijdens die periode, dan is je ticket niet meer geldig.

Wil je niet deelnemen aan het aanmeldsysteem of je bent te laat? Je kan je kind vrij inschrijven op school vanaf 23 mei 2024.

Hoe wordt je kind aan een school toegewezen?

Voorrang voor kinderen van eenzelfde gezin en voor de kinderen van de personeelsleden van de school

Kinderen waarvan al een broer of zus op school zit of waarvan een van de ouders werkt op school, hebben wettelijk voorrang. Zij worden na het aanmelden als eerste gerangschikt bij het verdelen van de beschikbare plaatsen.

Broers en zussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde vader of moeder hebben, ook al wonen zij niet op hetzelfde adres. Als er onvoldoende plaatsen zouden zijn voor deze voorrangsgroepen worden zij geordend op basis van afstand. Broers en zussen hebben voorrang op kinderen van personeel.

De ordening van alle andere kinderen

  1. Alle andere kinderen worden eerst geordend op basis van de eerste schoolkeuze. Zijn er voldoende plaatsen op school? Dan hebben alle kinderen een plaats.
  2. Daarna volgt de ordening op basis van afstand. Dat is de afstand tussen het domicilieadres van het kind en de school.
  3. Als laatste ordeningscriterium wordt toeval gekozen. In geval van een ex aequo (gelijke afstand domicilie en zelfde schoolkeuze) zal de software van het aanmeldingssysteem willekeurig de volgorde bepalen.

Hulp nodig bij het aanmelden?

Je kan bij verschillende diensten terecht als je hulp nodig hebt bij het aanmelden.

Na afspraak:

Tijdens de openingsuren:

  • Bibliotheek Zelzate, Burg. J. Chalmetlaan 50. Check hier de openingsuren.
  • Ontmoetingshuis NEST, Groenplein 19. Elke dag van 9.30 tot 16.30 uur.

Meer info

Zijn er bepaalde zaken nog niet duidelijk? Check hier onze vaak gestelde vragen.

Wil je weten wanneer jouw kind kan starten met school? Bereken hier de instapdatum.

Verklaring over cookies