Vaak gestelde vragen en antwoorden over aanmeldprocedure basisonderwijs

Moet ik mijn kind bij meerdere scholen aanmelden?

Je mag je kind bij minimaal één tot maximaal vijf  scholen aanmelden. Wij raden aan om minimaal drie verschillende schoolkeuzes op te geven. Door een tweede, derde en volgende keuze op te geven maak je in die scholen ook nog een kans op een plaats. Geef je maar één schoolkeuze op en het lukt in deze school niet? Dan moet je wachten tot de vrije inschrijvingsperiode (vanaf 23 mei 2024) en kan je enkel inschrijven in een school waar er nog plaats is.

Ik heb mijn kind niet aangemeld of ik heb de aanmeldingsperiode gemist?

Dan kan je vanaf dinsdag 23 mei 2024  nog een plaats zoeken, maar de kans bestaat dat verschillende scholen zullen volzet zijn. We raden je aan om zeker aan te melden.

Moet ik mij haasten om aan te melden?

Neen. Bij aanmelden speelt het tijdstip geen rol, zolang het binnen de voorziene periode gebeurt. Daarna is aanmelden onmogelijk, de toepassing op de website wordt afgesloten. De rangorde wordt pas bepaald na afloop van de aanmeldingsperiode.

Wat als er voor mijn kind geen plaats is in de aangemelde school?

De school noteert de naam van het kind in het inschrijvingsregister. Je kind krijgt een rangnummer en je ontvangt een mededeling van niet–gerealiseerde inschrijving. Je kind komt op een wachtlijst. De scholen zijn verplicht de rangorde op deze lijst te volgen. De school neemt contact op bij een vrije plaats. Je hebt dan wettelijk gezien 7 kalenderdagen om je kind in te schrijven.

Ik heb geen computer. Wat kan ik doen?

Je kan in alle basisscholen, bij het lokaal loket kinderopvang, bij de jeugddienst, de bibliotheek en bij ontmoetingshuis Nest terecht.

Wordt er een school verplicht toegewezen die ik niet wens?

Neen. Er wordt enkel gekeken naar de school of scholen die je koos. Om te voorkomen dat je kind geen plaats heeft, vul je best alle scholen van je voorkeur in. Hoe meer scholen je invult, hoe meer kans op een school.

Als mijn kind aangemeld is, is mijn kind dan ook ingeschreven?

Neen. Je moet nog langsgaan op de school om in te schrijven met je ticket dat je krijgt via e-mail/brief en dit vanaf 22 april 2024 tot en met 13 mei 2024.

Wat als mijn kindje nu al op school zit en daar blijft?

Dan hoef je niets te doen. Eens ingeschreven, blijft je kind ingeschreven op school. Opnieuw aanmelden is enkel nodig:

 • Voor leerlingen geboren in 2022.
 • Voor leerlingen die volgend schooljaar van school wensen te veranderen.
 • Voor leerlingen die nog nooit ingeschreven zijn in een school.

Wat moet ik meenemen als ik naar school ga om mijn kind te laten inschrijven?

Je neemt de kids-ID, de ISI+ kaart of een ander officieel document van je kind mee. In de brief die je ontvangt, staat welke stukken je eventueel nog moet meebrengen bij de inschrijving.

Hoe verloopt de inschrijving?

 • De school controleert de gegevens van je kind.
 • Je krijgt informatie over het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.
 • Om je kind in te schrijven moet je je akkoord verklaren met het schoolreglement en het pedagogisch project door middel van je handtekening.
 • Vraag eventueel een kopie van de ondertekende leerlingenfiche.
 • Als de school vaststelt dat er bij de aanmelding bewust verkeerde informatie is gegeven, vervalt het recht op inschrijving in de school.

Welk adres geef ik op?

Het domicilieadres van het kind. Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Waar kan ik terecht als ik mij vergist heb bij het aanmelden of als ik een klacht wil indienen?

Je kan de ombudsdienst inschrijvingen bereiken via e-mail op secretariaat@zelzate.be of via het telefoonnummer 09 353 42 40.

De ombudsdienst inschrijvingen staat in voor de eerstelijnsbehandeling van:

 • klachten of vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzing
 • vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie
 • de evaluatie van de behandelde klachten en vaststellingen met het oog op eventuele bijsturing van de aanmeldingsprocedure

Een zuiver materiële vergissing is een materiële fout of een verschrijving, begaan bij de materiële verrichtingen die gepaard gaan met de aanmelding en bij de werking van het aanmeldingssysteem, zoals bijvoorbeeld een fout huisnummer intikken tijdens het aanmelden. Vereist is wel dat het een materiële fout of verschrijving betreft waarover nauwelijks discussie mogelijk is.

Een technische fout kan zich te allen tijde voordoen. Zo kan bijvoorbeeld het registratiesysteem uitvallen waardoor de betrokkenen zich niet kunnen registreren.

Een uitzonderlijke situatie is een geval waarbij de betrokkene voor een specifieke school waarvoor er wordt aangemeld, een uitzonderlijke situatie inroept die alleen van toepassing is op de leerling in kwestie in die school en waarbij die inschrijving de enige mogelijkheid is om de toegang tot onderwijs te garanderen.

Het reglement van de ombudsdienst inschrijvingen.

GEB aanmeldingsysteem inschrijven basisscholen

Verklaring over cookies