Adviesraad dierenwelzijn Zelzate

De adviesraad voor dierenwelzijn is opgericht en erkend door het lokaal bestuur Zelzate als adviesorgaan inzake dierenwelzijn. Schepen van dierenwelzijn Isabel Dellaert is ook steeds aanwezig en helpt actief mee.

Facebookpagina adviesraad dierenwelzijn Zelzate

Doelstelling

De dierenwelzijnsraad heeft een drieledige doelstelling :

 1. De dierenwelzijnsraad beoogt een harmonieus samenleven in Zelzate waarbij een evenwicht bestaat tussen mens, dier en omgeving met respect voor ieders welzijn.
 2. De dierenwelzijnsraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk beleid betreffende dierenwelzijn.
 3. De dierenwelzijnsraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien. De adviesraad bevordert onderling overleg en samenwerking tussen de belanghebbende actoren om de doelstellingen te verwezenlijken.

Realisaties

Enkele realisaties dankzij de adviesraad dierenwelzijn :

 • Zwerfkattenproject
 • Nestkastenproject (werkgroep)
 • Affichecampagne dierenwelzijn (preventie en sensibilisering)
 • Afschaffen kermissen en circussen met levende dieren
 • Meldpunten dierenwelzijn bundelen via gemeentelijke website

Deze pagina noch de leden van de dierenwelzijnsraad zijn meldpunten inzake dierenverwaarlozing. Hiervoor verwijzen wij je graag door naar de officiële meldpunten.
Melden van verwaarloosde en mishandelde dieren regio Zelzate: Politiezone Puyenbroeck, tel: 09 310 33 00 of 101 of https://www.vlaanderen.be/verwaarloosde-of-mishandelde-dieren-melden

Samenstelling

Bestuur

 • Liesbeth Van Moerkerke – Voorzitter
 • Mario Thysebaert – Ondervoorzitter
 • Els Verschuere – Financieel beheerder
 • Linda Neyt – Secretaris

Politiek vertegenwoordigers en leden

 • Andy Standaert
 • Debbie De Vleesschauwer
 • Luc De Vos
 • Rita Geers
 • Annemie Bral
 • Sophie Collier
 • Jolene Debilde
 • Freddy De Meester
 • Patricia De Smet
 • Jeanine De Waele
 • Wesley De Witte
 • Ingrid Eggermont
 • Eddy Gadeyne
 • Jessica Goethals
 • Marcel Haelman
 • Patricia Huys
 • Linda Mussche
 • Marc Pynaert
 • Fauve Steyaert
 • Toby Storms
 • Dominique Thienpondt
 • Kimmy Thysebaert
 • Maureen Tollenaere
 • Sabrina Van Kerschaver
 • Hilde Van Waes
 • Luc Verstraeten
 • Sabien Vincke
 • Oscar Wolfaert
Verklaring over cookies