HET GEMEENTEBESTUUR VAN ZELZATE

Onze gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, kortweg het schepencollege. Elke zes jaar kiezen onze inwoners een nieuw gemeentebestuur.

Hieronder kan je meer lezen over:

  • gemeenteraad: met samenstelling van de raad, agenda‘s en verslagen en diverse documenten
  • college van burgemeester en schepenen: hier worden de burgemeester en de vier schepenen voorgesteld en vindt u diverse documenten waaronder de lijst met collegebesluiten
  • burgemeester: hier vind je meer informatie over de burgemeester en kunt u de lijst met besluiten van de burgemeester raadplegen
  • adviesraden: hier wordt dieper ingegaan op alle adviesraden van de gemeente
  • beleidsdocumenten: een opsomming van enkele belangrijke beleidsdocumenten
  • inzage in bestuursdocumenten: meer info over de openbaarheid van bestuur
  • budget: hier wordt het budget, met andere woorden de financiële kant van het lokaal bestuur toegelicht
  • jaarrekening: hier kan je de jaarrekening raadplegen
  • politieraad: wat doet de politieraad en wie maakt er deel van uit?

HET OCMW VAN ZELZATE

Ons OCMW wordt bestuurd door de OCMW-raad, het vast bureau en het bijzonder comité voor sociale dienst (= BCSD). De OCMW-raadsleden zijn van rechtswege verkozen doordat ze verkozen werden als gemeenteraadsleden. De leden van het vast bureau bestaan uit dezelfde leden als het schepencollege.

Hieronder kan je meer lezen over:

 

Verklaring over cookies