Audio opnames gemeenteraad

Hier kan je de fragmentarische audio opname van de gemeenteraad vanaf de zitting van 25 maart 2019 beluisteren.

Zitting 29 april 2019

Klik op het agendapunt dat je wil beluisteren. 

 1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van 25 maart 2019
 2. Fluvius Opdrachthoudende Vereniging – algemene vergadering van 23 mei 2019 – goedkeurende dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
 3. TMVS dv – buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2019 – goedkeuren dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
 4.  IGS Westlede – algemene vergadering van 5 juni 2019 – goedkeuren dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
 5. Zefier cvba – jaarvergadering van 13 juni 2019 – goedkeuren dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
 6. Centrum voor informatica (Cevi vzw) – statutaire algemene vergadering van 17 mei 2019 – goedkeuren dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
 7. Fineg NV – algemene vergadering van 14 mei 2018 – goedkeuren dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
 8. Overdracht concessie broodjeszaak op Grote Markt
 9. Toelagereglement betreffende asbestplatenzakken – goedkeuring
 10. Belastingreglement betreffende de contante belasting op de afgifte van getuigdschriften of andere stukken - aanpassing bedrag van de belasting op de afgifte van een dagvisvergunning 
 11. Aankoop vijf laptops en toebehoren - goedkeuren lastvoorwaarden en gunning 
 12. Toetreding tot de opdrachtencentrale gemeente Houthalen-Helchteren voor aankoop van IT-hardware - goedkeuring
 13. Toetreding tot de ICT-opdrachtencentrale stad Brugge - goedkeuring 
 14. Toetreding tot de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten - goedkeuring 
 15. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend voor de algemene vergadering van Medov vzw 
 16. Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst 
  1. goedkeuren aanpassing aan de overeenkomst betreffende oprichting (statuten) en het huishoudelijk reglement 
  2. afvaardiging in het beheerscomité 
 17. Gemeentelijk verbroederingscomité Zelzate – statutenwijziging
 18. Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer – aanpassing ​
 19. Verkavelingsakte Triphon Bedrijvenpark
 20. Mededelingen / kennisgevingen

Zitting 25 maart 2019

Klik op het agendapunt dat je wil beluisteren. 

2.       Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

3.       Kennisname van het OCMW-budget 2019.

4.       Samenstelling van de gemeenteraadscommissie op basis van de ingediende voordrachten en verkiezing van een voorzitter uit de leden van de gemeenteraadscommissie.

5.       De verkiezing van één gemeenteraadslid en indien mogelijk één plaatsvervanger per in de gemeenteraad zetelende fractie als adviserend lid in de gemeentelijke begeleidingscommissie (“GBC”)

6.       Beslissen welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden opgeroepen om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

7.       Goedkeuring hechten aan de gewijzigde statuten van Welzijnsvereniging Audio

8.       Goedkeuring hechten aan de statuten van de adviesraad economie

9.       Goedkeuring hechten aan de verwerkersovereenkomst betreffende het Provinciaal Bibliotheeksysteem

10.   Goedkeuring hechten aan de samenwerkingsovereenkomst betreffende de functionele fietsrouteplanner

11.   Goedkeuring hechten aan de gebruiksovereenkomst met DG Digitale Transformatie

12.   Goedkeuring hechten aan het reglement en de vooropgestelde timing betreffende het organiseren van een Kindergemeenteraad in Zelzate

13.   Goedkeuring hechten aan het politiereglement houdende losloopweides op het openbaar domein op het grondgebied van de gemeente Zelzate.

14.   Goedkeuring hechten aan de zaak van de wegen betreffende Rusthuislaan

15.   Goedkeuring hechten aan de wijzigingen in de algemene verkoopsvoorwaarden voor verkoop van gemeentelijke gronden voor particuliere woningbouw

16.   Verkiezing van gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene vergadering van North Sea Port NV

17.   Standpunt innemen met betrekking tot de Algemene Vergadering van North Sea Port NV die zal doorgaan op 18 april 2019.

18.   Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke organen van cvba Wonen

19.   Verkiezing van de vertegenwoordiging in Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

20.   Intrekken van het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in Provag en nieuwe verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging.

21.   Retributie op de PMD-zakken

22.   Kennisgevingen

23.   Tweede personeelslid archief gemeente/OCMW (VLD-SD)

24.   Stand van zaken Zelzate Zuid (VLD-SD)

25.   Wegversmallingen in de Denderdreve (VLD-SD)

26.   Afschaffen vuurwerk ter bescherming van dieren (VLD-SD)

27.   Bankautomaat in Zelzate-West (VLD-SD)

28.   Buitengewone algemene vergadering Fineg nv dd. 10 april 2019 – goed – of afkeuren van de statutenwijziging en vaststellen mandaat vertegenwoordiger.

 

 

Verklaring over cookies