Bibliotheekbeheersorgaan

Doel en werking

Aangezien een bibliotheek een culturele instelling is, valt zij onder het Cultuurpact (decreet van 28 januari 1974). Concreet betekent dit dat er een Raad van Beheer moet samengesteld worden waarin de ideologische en filosofische strekkingen binnen de gemeente vertegenwoordigd zijn. De Raad van Beheer kan erop toezien dat al die verschillende strekkingen aan bod komen in de bibliotheek.

De Raad van Beheer houdt zich niet bezig met de dagelijkse werking van de bibliotheek of met de boekenaankoop, maar wel met beleidszaken zoals advies voor de begroting, dienstreglement, speciale activiteiten, het opmaken van een beleidsplan, ...

De Raad van Beheer wordt na elke gemeenteraadsverkiezing ontbonden.  Elke lener kan zich dan kandidaat stellen om tijdens de legislatuur deel uit de maken van de nieuwe raad. De leden ontvangen geen enkele vergoeding.

In Zelzate is de Raad van Beheer samengesteld uit 3 vertegenwoordigers van de gebruikers, 5 vertegenwoordigers aangeduid door de cultuurraad en 8 vertegenwoordigers van de politieke fracties in de gemeenteraad.
De gemeenteraad benoemt de leden van de Raad van Beheer. De voorzitter wordt door de leden zelf verkozen. Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap.

Naast de 14 leden van de Raad van Beheer zijn op elke vergadering ook ambtshalve aanwezig:

 • de schepen van cultuur
 • de bibliothecaris

Samenstelling

Met stemrecht

 • Vivien De Baets – voorzitter
 • Roland Van Acker – ondervoorzitter
 • Frank Bruggeman
 • Beatrice De Caluwé
 • Marie-Thérèse de Vlieger
 • Luc De Vos
 • Gino D’Haene
 • Vincent Dierickx
 • Herman Herremans
 • Patricia Joosten
 • Pascal Meyvaert
 • Eric Raveel
 • Erika Schoonjans
 • Kristof Stevelinck
 • Linda Tacq
 • Marijke Tops
 • Lucien Van de Velde
 • Marleen Vanmaercke

Zonder stemrecht:

 • Steven Thanghe, bibliothecaris – secretaris
 • Isabel Dellaert - schepen van cultuur

De Raad van Beheer kan gecontacteerd worden op het volgend adres: Gemeentelijke Openbare Bibliotheek - Raad van Beheer, p/a. Burgemeester Jozef Chalmetlaan 50, 9060 Zelzate.

Verklaring over cookies