Cultuurraad

De gemeentelijke cultuurraad heeft als belangrijkste taak het adviseren van het gemeentebestuur over culturele aangelegenheden. Daarnaast ijvert deze adviesraad voor samenwerking en overleg tussen verenigingen.

De algemene vergadering van de gemeentelijke cultuurraad bestaat uit afgevaardigden van de socio-culturele verenigingen. Uit deze afgevaardigden wordt een dagelijks bestuur gekozen, dat aangevuld kan worden met deskundigen.

De gemeentelijke cultuurraad brengt advies uit op vraag van het college van burgemeester en schepenen, maar kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen.

De gemeente moet bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen motiveren.

Aangesloten verenigingen

Albatros VFG jeannine.verstraeten@skynet.be  
ATB De Natuurvrienden bdecaluwe@msn.com  
August Vermeylenfonds winnie.vandeweyer@gmail.com  
Ballet ATT Zelzate nicole.de.paepe3@telenet.be  
Beschermcomité Ars Musica lieve@muziekschoolarsmusica.be  
Buurtcomité Wittouck jeannine.verstraeten@skynet.be  
Covergroep Shamrock jeanpierre19@hotmail.com  
Curieus Zelzate maurice.van.hoorebeke@telenet.be  
Davidsfonds greta.de.bakker@telenet.be  
Feestcomité De Katte - Vogelzang feestcomiteitdekatte@gmail.com  
Femma Debbautshoek moorkenbaets@gmail.com  
Garde van Mietje Stroel herman.herremans@skynet.be  
Gezinsbond secretariaat@gezinsbondzelzate.be  
Goal Events frank.jolie@goalevents.be  
Heemkundige kring Selsaete vivien.debaets@telenet.be  
Harmonie Noorderlicht myriam_saelens2@hotmail.com  
Harmonie Vredekring els.colpaert3@telenet.be  
KWB Zelzate herman.herremans@skynet.be  
Liberale vrouwen leila.de.craene@telenet.be  
Lionsclub Zelzate - Krekenland jackie.van.hecke@telenet.be  
Markant liemon@telenet.be  
Mezencomité yves.dk@telenet.be  
Modelbouwclub SMAZ derudder.eric@telenet.be  
MVC De Terrasrijders w.meyvaert@telenet.be  
Nationale Strijdersbond christiaan.seyssens@telenet.be  
NAT afdeling Zelzate dirk.renier@telenet.be  
OKRA Zelzate centrum koenraad-dv@hotmail.com  
Oudercomité Middenschool helena.bombello@pandora.be  
Ouder- en beschermcomité De Krekel pieter.van.kerkhove@telenet.be  
oudleerlingenbond techn.inst. St Laurens jmdc80@hotmail.com  
oudervereniging voor de moraal isabeldellaert@hotmail.com  
Pasar Zelzate peliwille@zeelandnet.nl  
Phila Zelzate theo.van.damme@skynet.be  
plaatselijke openbare bibliotheek steven.thanghe@zelzate.be  
Stoma Ilco vzw hilde.vandevoorde@telenet.be  
The Militaria Collectors jean.marie.bruggheman@telenet.be  
VIVA - SVV Zelzate oscar.wolfaert@gmail.com  
Vlaamse Kampeertoeristen De Schelde jules.vandurme@skynet.be  
Vrije Zelzaatse Vrouwen erick.de.wispelaere@telenet.be  
VZW Wijkcomité Karnemelkpolder marinellavanlaere@hotmail.com  
Zelzaatse Radio Omroep vivien.debaets@telenet.be  
Ziekenzorg Sint Antonius christa.faes@telenet.be  
Ziekenzorg Sint Laurentius roland.v.d.eecken@telenet.be  
Verklaring over cookies