naam & voornaam

vereniging

functie

Dellaert Isabel

schepen van cultuur

waarnemer – zonder stemrecht

Raveel Eric

Plaatselijke Openbare Bibliotheek Zelzate

voorzitter

De Baets Vivien

Humanistisch Verbond Ouders Zelzate

secretaris-ondervoorzitter

De Caluwé Beatrice

ATB Natuurvrienden Zelzate

penningmeester

De Bock Raphaël

individueel

bestuurslid

De Clercq Cynthia

Heemkundige Kring Selsaete

bestuurslid

De Vreeze Alex

OLB TISL-MM

bestuurslid

Meyvaert Pascal

August Vermeylenfonds Zelzate

bestuurslid

Vanderhauwaert Josiane

Liberale Vrouwen Zelzate

bestuurslid

Van der Sype Willy

Garde Mietje Stroel

bestuurslid

Vereecke Wilfried

KWB Zelzate

bestuurslid

Verklaring over cookies