Deontologische code en huishoudelijk reglement gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad)

Via onderstaande link kan je de documenten raadplegen.

Huishoudelijk reglement

Deontologische code voor mandatarissen

Verklaring over cookies