Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, kortweg Gecoro, is een adviesorgaan inzake de ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het is een officiële adviesraad die onder andere advies geeft over een ontwerp van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, ontwerp verordeningen en complexere stedenbouwkundige dossiers.

Samenstelling

De commissie is samengesteld uit de voorzitter, effectieve leden en plaatsvervangers. Ook de secretaris en de schepen van ruimtelijke ordening zijn op de vergadering aanwezig. Minimum één derde van de leden zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening. De andere leden zijn vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen.

Effectieven

 • Eric Lefebure - voorzitter/deskundige
 • Anne Bunneghem - secretaris

Deskundigen

 • Mita De Baere
 • Ennio Buysse
 • Karel D'Aubioul

Maatschappelijke geledingen

 • Mia De Schrijver (Unizo)
 • Ria Wauter (Vlaams Agrarisch Centrum)
 • Rik De Bruyne (Zwarte Sluispolder)
 • Lucien De Block (Polder Moervaart en Zuidlede)
 • Katrien Neyt (ABVV O-Vl)
 • Jonas Wielandt (Give it Back)
 • Wilfried Vereecke (Beweging.net)
 • Andy Standaert (ACLVB)

Plaatsvervangers

 • Peter Van Driessche (plaatsverv. deskundige)
 • Bruno Minnebo (plaatsverv. deskundige)
 • Anton Sintobin (plaatsverv. deskundige)
 • Evelien Verhulst (Unizo)
 • Yvan Van De Velde (Vlaams Agrarisch Centrum)
 • Michel De Smet (Zwarte Sluispolder)
 • Marcel Claeyssens (Polder Moervaart en Zuidlede)
 • Dirk Meuleman (ABVV)
 • Giovanni Boute (Give it Back)
 • Pascal Bonnetain (Beweging.net)
 • Frederik Uytendaele (ACLVB)

Vergaderingen

De commissie vergadert minstens twee maal per jaar. De zittingen van de Gecoro zijn in principe openbaar. De openbaarheid is niet mogelijk wanneer dossiers worden besproken die persoonlijke of plaatsgebonden belangen betreffen. Dit om de objectiviteit en de sereniteit van de bespreking niet te storen. De concrete werking van de GECORO is vastgelegd in het huishoudelijke reglement.

Verklaring over cookies