Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, kortweg Gecoro, is een adviesorgaan inzake de ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het is een officiële adviesraad ingesteld bij het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening (ook wel ’nieuw decreet op de ruimtelijke ordening‘ genoemd).

De voornaamste opdrachten hebben te maken met planning zoals

  • het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan
  • de ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • de stedenbouwkundige verordeningen

Bestuur en samenstelling

De commissie is samengesteld uit de voorzitter, effectieve leden en plaatsvervangers. Ook de secretaris en de schepen van ruimtelijke ordening zijn op de vergadering aanwezig. Minimum één derde van de leden zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening. Hun benoeming werd voor advies doorgestuurd aan de Bestendige Deputatie en ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering. De waarnemers van elke politieke fractie van de gemeenteraad kunnen de vergaderingen bijwonen en deelnemen aan de eventuele bespreking van het onderwerp maar mogen de beraadslaging over het advies van de commissie en de stemming erover niet bijwonen.

EFFECTIEVEN  
Eric Lefebure Voorzitter/deskundige
Pieter Van Driessche deskundige
Mia De Schrijver UNIZO
Beatrice De Caluwé Dekenij Centrum Zelzate
Ria Wauters Vlaams Agrarisch Centrum
Vereecke Wilfried ACV-Zelzate
Jimmy Verburgh Dekenij Maïsstraat
Dirk De Paepe ACLVB-Zelzate
Carine De Wulf Zwarte Sluispolder
Herman Georges Polder van  Moervaart en Zuidlede
Bunneghem  Anne Secretaris
anne.bunneghem@zelzate.be
   
PLAATSVERVANGERS  
Bruno Minnebo Plaatsverv. deskundige
Mita De Baere Plaatsverv. deskundige
Koenraad De Clercq Dekenij Centrum Zelzate
Kristof De Graeve UNIZO
Yvan Van De Velde Vlaams Agrarisch Centrum
Rik De Bruyne Zwarte Sluispolder
Bonnetain Pascal ACV-Zelzate
Guido Verburgh Dekenij Maïsstraat
Mario De Vos ACLVB-Zelzate
Claeyssens Marcel Polder van Moervaart en Zuidlede

 

Vergaderingen

De commissie vergadert minstens twee maal per jaar. De zittingen van de Gecoro zijn in principe niet openbaar tenzij de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist tot het houden van een geheel of gedeeltelijke openbare samenkomst. De openbaarheid is niet mogelijk wanneer dossiers worden besproken die persoonlijke of plaatsgebonden belangen betreffen. Dit om de objectiviteit en de sereniteit van de bespreking niet te storen. De concrete werking van de GECORO is vastgelegd in het huishoudelijke reglement.

Verklaring over cookies