Jeugdraad

De gemeentelijke Jeugdraad Zelzate adviseert de gemeenteraad over alles wat de jeugd in Zelzate aanbelangt. De gemeente is voor bepaalde zaken verplicht advies te vragen maar de jeugdraad kan ook op eigen initiatief advies formuleren.

Kort samengevat is dit de kern van de taken van de jeugdraad:

De gemeentelijke jeugdraad van Zelzate

  • heeft en geeft ideeën om Zelzate jeugdvriendelijk te maken
  • is de leukste adviesraad van Zelzate
  • komt op voor de kinderen in Zelzate
  • zorgt dat Zelzate luistert naar haar jongste inwoners
  • organiseert toffe activiteiten

Contactgegevens 

lijs.v.damme@gmail.com

of jeugdraadzelzate@gmail.com

Structuur dagelijks bestuur 2019-2020

Voorzitter:  Lijs Van Damme
Ondervoorzitter: Ian Seynaeve
Penningmeester: Anton Burdin
Secretaris : Febe Vermeire
Jeugdconsulent:  Sara Van Acker
Schepen van Jeugd : Steven De Vuyst

Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van alle jeugdverenigingen samen met de jeugdconsulent, de schepen bevoegd voor jeugd en alle bestuursleden

De juiste data, locatie en uur kun je steeds opvragen via de jeugddienst of voorzitter.

Statuten / Huishoudelijk reglement

Klik  HIER  voor de statuten

Klik  HIER   voor het huishoudelijk reglement

 

 

Verklaring over cookies