Jeugdraad

De gemeentelijke Jeugdraad Zelzate adviseert de gemeenteraad over alles wat de jeugd in Zelzate aanbelangt. De gemeente is voor bepaalde zaken verplicht advies te vragen maar de jeugdraad kan ook op eigen initiatief advies formuleren.

Kort samengevat is dit de kern van de taken van de jeugdraad:

De gemeentelijke jeugdraad van Zelzate

  • heeft en geeft ideeën om Zelzate jeugdvriendelijk te maken
  • is de leukste adviesraad van Zelzate
  • komt op voor de kinderen in Zelzate
  • zorgt dat Zelzate luistert naar haar jongste inwoners
  • organiseert toffe activiteiten

Contactgegevens 

jeugdraadzelzate@gmail.com

Structuur dagelijks bestuur 2022-2023

Voorzitter:  Alicia De Vuyst
Ondervoorzitter: Guurst Roegiers
Penningmeester: Sarah Beyls
Secretaris: Seppe Van Damme
Jeugdconsulent:  Matthias De Block
Schepen van Jeugd:  Steven De Vuyst

Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van alle jeugdverenigingen samen met de jeugdconsulent, de schepen bevoegd voor jeugd en alle bestuursleden.

De juiste data, locatie en uur kun je steeds opvragen via de jeugddienst of voorzitter.

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten van de jeugdraad

Het huishoudelijk reglement

Verklaring over cookies